Król Gaju

Total votes: 14542

Lech Brywczyński

Dawno, dawno temu, za górami, lasami, rzekami oraz innymi przeszkodami naturalnymi, był sobie pewien kraj. Piękny, żyzny, niemały i do życia jeżeli nie doskonały, to w każdym razie całkiem znośny.

Hymn Okeanosa [83]

Total votes: 22092

Orfeusz

Wzywam Okeanosa, wiecznego, niezniszczalnego
ojca, bóstw nieśmiertelnych i ludzi śmiertelnych rodzica
który obmywa falami krąg ziemi, co wszystko ogarnia
z niego wywodzą się wszystkie rzeki i morze szerokie
oraz przeczyste źródła toczące swe wody po ziemi.
Słysz szczodrobliwy, szczęśliwy, bóstw oczyszczenie największe
ziemi granico kochana, początku bieguna, o wodnych
drogach, przybądź łaskawy, zawsze przyjazny dla mistów

VII. Przeznaczenie

Total votes: 21690

Walter Friedrich Otto

przeł. Kamil M. Kaczmarek

VII Przeznaczenie

1

Ciągle jeszcze pozostaje najmroczniejsza sfera życia, a jeśli również tu bogowie są zaliczeni, mogą zdać się sprzecznymi z wrażeniem światłości, które nam przekazali.

O politeizmie i monoteizmie

Total votes: 21834

Josfi Brodski

Chciałbym tutaj dodać - bo następna okazja może się nie nadarzyć -że jednym z najsmutniejszych wydarzeń w rozwoju naszej cywilizacji była konfrontacja politcizmu grecko-rzymskiego z monoteizmem chrześci­jańskim i jej dobrze znany rezultat. Nie była ona doprawdy konieczna ani intelektualnie, ani duchowo. Człowiek ma tak ogromne zdolności metafizyczne, że mógłby pomieścić w głowie współistnienie tych dwóch wyznań, nie mówiąc już o fuzji. Dobrym przykładem jest tu przypadek Juliana Apostaty, a także bizantyjskich poetów pierwszych pięciu wieków naszej ery.

VI. Bóg i człowiek

Total votes: 22551

Walter Friedrich Otto

przeł. Kamil M. Kaczmarek

1

Człowiek, jak dumnie zapewnia Księga Rodzaju, został stworzony na obraz Boga. To samo pojęcie występuje w greckiej relacji o stworzeniu: „Zaś syn Japeta zmieszał glinę z wodą rzeki i ulepił z niej człowieka na podobieństwo bogów, którzy wszystkim kierują -

finxit in effigiem moderantum cuncta deorum” [Ovid, Met., 1,83].

Mówi się więc, że doskonałość będąca własnością bogów odbija się w ludzkości.

Skradziony pocałunek

Total votes: 22540

Lech Brywczyński

MOTTO:

Kto zdobywszy pocałunek nie sięgnął po nic więcej, jest niegodny i tego, co otrzymał.

                                                                                                                       Owidiusz

OSOBY:

Krystyna

Joanna

Listonosz

 

SCENA PIERWSZA

Strony