Do Hermesa

Total votes: 4675

Aljakos

Bądź pozdrowiony, władco Kylleny! Wysławiać
Ciebie pragnie me serce - wśród wzgórz zrodzonego
Syna Mai, co z samym Kronidą wszechwładnym
Złączyła się węzłem miłości


Przeł. Jerzy Danielewicz, w: Liryka starożytnej Grecji, 1987, s.65