Przeznaczenie śmierci

Total votes: 4115

Heraklit

[118] Poległych na polu chwały bogowie czczą i ludzie. ἀρηϊφάτους θεοὶ τιμῶσι καὶ ἄνθρωποι B24 DK
[119] Wielkie śmierci otrzymują w udziale wielkie przeznaczenia. μόροι γὰρ μέζονες μέζονας μοίρας λαγχάνουσι B25 DK
[120] Tam przed nim powstają i stróżami się stają żywych i zmarłych. ἔνθα δ' ἐόντι ἐπανίστασθαι καὶ φύλακας γίνεσθαι ἐγερτὶ ζώντων καὶ νεκρῶν B63 DK
[121] Dusze w Hadesie czują powonienie. αἱ ψυχαὶ ὀσμῶνται καθ' Ἅιδην B98 DK
[122] Trupy jeszcze bardziej wyrzucać trzeba niż łajno. νέκυες γὰρ κοπρίων ἐκβλητότεροι B96 DK
[123] Ludzi zmarłych czeka to, czego się nie spodziewają i nie wyobrażają ἀνθρώπους μένει ἀποθανόντας ἄσσα οὐκ ἔλπονται οὐδὲ δοκέουσιν B27 DK
[124] Zrodzeni żyć pragną i przeznaczeniu śmierci podlegać, a raczej znaleźć spoczynek, i dzieci pozostawiają na los śmierci zrodzonych. γενόμενοι ζώειν ἐθέλουσι μόρους τ' ἔχειν, μᾶλλον δὲ ἀναπαύεσθαι, καὶ παῖδας καταλείπουσι μόρους γενέσθαι B20 DK
[125] Wiek życia jest dzieckiem bawiącym się rozrzucaniem kostek: dziecięce to królestwo. αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεττεύων· παιδὸς ἡ βασιληίη. B52 DK
[126](Heraklit powiada:) nie na sposób ludzki, ale z pomocą bóstwa jaśniej wyraziłem się od Sybilli *  

U Klemensa (z którego M. Wesoły ten fragment wywodzi) jest: Heraklit znowu oznajmia, że przyszłość była głoszona przez Sybillę nie z inspiracji ludzkiej lecz boskiej (Kobierce I 70,3, 1994:52). Wg. Wesołego fragment ten został uznany względnie niedawno (rok przekładu: 1989) przez Mouravieva.

Przełożył Marian Wesoły