Ludi Apollinares

Total votes: 3252

Lech Brywczyński

Boski Fojbosie!
Ty z czół poecich od stuleci troski
Spędzałeś, z ognia zrodzon na Delosie
Fojbosie boski!
Ty nakazujesz nie o pełnym trzosie
Myśleć, lecz jak tu w stornel złożyć głoski

Srogi łuczniku!
Tyś panem Pytii, znasz wyroczne drogi
Strzałami swymi gubisz nikczemników
Łuczniku srogi!
Muz helikońskich najwyższy zwierzchniku
Jako ofiarę przyjm ten wiersz ubogi.

Od Autora:

Przed laty uparłem się, żeby napisać stornel. To taka krótka, zwięzła, ale trudna i kunsztowna, barokowa strofa. Rymy są w niej takie:
a b
a
b
b a
b
a

c d
c
d
d c
d
c

Dodam jeszcze, że a oraz c muszą mieć po dwie sylaby, natomiast b oraz d po trzy sylaby. Czwarty wers to te same dwa wyrazy z pierwszego wersu, ale w odwrotnej kolejności, analogicznie wers dziesiąty to oba wyrazy z siódmego wersu, ale w odwrotnej kolejności.

Mój stornel miał tytuł Ludi Apollinares, miał formę modlitwy, której adresatem był Apollo (organizowane w starożytności igrzyska ku czci Apolla nosiły nazwę Ludi Apollinares). Wiersz ten zdobył I nagrodę w Konkursie O Laur Dojrzały w 2003 r.