Maksymy delfickie

Total votes: 1205
foto: 
Módl się o możliwe
Nie śmiej się ze zmarłych
Wybieraj co miłe Bogom
Szanuj Hestię
Podążaj za Bogami
Szanuj siebie
Czyń dobro sobie
Żyj bez smutku
Działaj bez żalu
Bądź sobą
Zabiegaj o chwałę
Podziwiaj wyrocznie
Módl się o szczęście
Nie chlub się siłą
Nie bądź niezadowolony z życia
Chwal to, co szlachetne
Rozmawiaj życzliwie
Wstydź się kłamać
Odwdzięczaj się
Kłaniaj się bogu
Panuj nad przyjemnością
Świadcz za tym, co miłe bogom
Wierz w czas
Słuchaj dobrych