Artemida

Total votes: 4706

Oribasios

Teologia

Przydomki Artemidy

Charakterystyka

Bogini polowania, dziczy i dzikich zwierząt. Ogniska w lesie są pod jej opieką, jak również jeziora i źródła. Stąd też rybołówstwo należy do jej dziedzin. Jest panią dróg i przystani. Wiąże się ją ze świtem i mrozem.

Jest również Boginią - opiekunką porodów, rodzących, opiekunką niemowląt, i dzieciństwa, a zwłaszcza małych dziewczynek aż do czasu ich zamążpójścia (podobnie jak Apollo jest opiekunem chłopców) – stąd była opiekunką stanu dziewiczego, dziewiczych tańców i małżeństwa.

Podobnie jak jej bliźniaczy brat przynosi nagłą śmierć i chorobę na dziewczęta i kobiety, jak Apollo na mężczyzn i chłopców. Jest też uzdrowicielką i dawczynią dobrego zdrowia, a także patronką rytualnego oczyszczenia. Była Boginią Amazonek i Hiperborejczyków.

Jako Bogini przodków jest też obrończynią ojczyzny.

Identyfikowano ją z Selene (Księżycem), Hekate, Despoeną, Britomartis, a także z nie-greckimi Boginiami, jak tracką Bendis czy egipską Bastet.

Mity o Artemidzie

O narodzinach Bogini, po których natychmiast asystowała swej matce w narodzinach swego bliźniaczego brata Apollona.

O Wojnie Trojańskiej, w której została pokonana przez Herę w walce Bogów.

O myśliwym Aktaionie, który spotkał Boginię w czasie, gdy się kąpała i został zmieniony w jelenia.

O gigantach Aloadach, którzy usiłowali zdobyć Olimp, ale zostali zwiedzeni przez Artemidę, tak, że pozabijali się nawzajem.

O ofiarowaniu Ifigenii przez króla Agamemnona i uczynieniu z niej przez Boginię swojej kapłanki.

O gigancie Orionie, bliskim towarzyszu Bogini, zabitym przez nią niechcący z podpuszczenia zazdrosnego brata.

O dziku Kalydoniańskim posłanym przez Boginię by ukarać Kalydon.

O nimfie Kallisto, towarzysze Bogini, uwiedzionej przez Zeusa, który przybrał postać samej Bogini.


Interpretacje i opracowania

 

Artemida - dziewicza Łowczyni, Oribasios

 

 

Artemida na łowach, jednoaktówka Lecha Brywczyńskiego

 


Wizerunki

Zobacz naszą galerię: Artemida

Galeria na theoi.com Artemida

Przedstawiano ją zwykle jako dziewczynę ubraną w krótki chiton do kolan.

Atrybuty:
  • łuk łowiecki
  • kołczan ze strzałami

Modlitwy i hymny

Hymn homerycki do Artemidy [9]

Hymn orficki do Artemidy [36]

Hymn o Artemidzie,Kallimach

Do Artemidy (o lekki poród)

Do Diany, Katullus

Do Diany, Horacy

Ważniejsze święta

Mounukhion Mounukhia 30 IV
Thargelion Thargelia 19-20 V