Tytuły Demeter

Total votes: 3574

Rutilius

Demeter Aglaocarpus Dawczyni dobrych owoców
Demeter Aglaodorus Obdarzająca wspaniałymi darami
Demeter Anassa Pani
Demeter Anesidora Ta, która wysyła dary
Demeter Carpophorus, Karpophoros, Malophorus Przynosząca owoce
Demeter Chloe Zielona
Demeter Chrysaorus Złotego miecza
Cydra Thea Czcigodna Bogini
Demeter Deo Bogini Ziemi
Dia Thea Świetlana Bogini
Demeter Epogmie Bogini bruzd
Erinus Bogini wzburzona
Demeter Hercyna Bogini kamiennego ogrodzenia
Demeter Horephorus Bogini przynosząca pory roku
Demeter Kabeiria Matka Kbirów
Demeter Khthonia Bogini ziemska
Demeter Kidaria, Kourotrophos Obrończyni młodzieży
Demeter Lusia Bogini oczyszczająca
Demeter Megala Thea Wielka Bogini
Demeter Melaena Bogini czarna
Demeter Meter Bogini Matka
Demeter Plutodotera Bogini dawczyni bogactwa
Demeter Potnia Bogini królowa
Demeter Prostasia Opiekunka
Demeter Pygaee Bogini bram
Demeter Thermasia Bogini praw
Demeter Thesmophorus Bogini przynosząca prawa