Tytuły Dionizosa

Total votes: 3935

Rutilius

Agathos Daimon Dobry duch
Agyieus Obrońca dróg
Aigobolos Zabójca kozła
Aisymnętęs Dyktator
Akratophoros Przynoszący mieszane wino
Androgynos Androgyniczny
Anthion Bóg kwiatów
Anthroporraistos Zabójca ludzi
Auxites Dawca wzrostu
Bakkhos, Bakkheios Bóg szału
Bouphagos Zjadacz krów
Bromios Hałaśliwy
Dimetor Podwójnie urodzony
Eiraphiôtęs Z uda poczety
Eleuthereus Wyzwolenie, wolność
Erebinthinos Bóg ciecierzyca
Euastęr Bóg rytualnego okrzyku Euoi
Hestios Bóg święta
Iobakkhos, Iakkhos Bóg rytualnego okrzyku Iakkhos
Khthonios Ziemski (podziemny chtoniczny)
Kissios Bóg bluszczu
Kistophoros Niosący kosz
Kittophoros Noszący bluszcz
Kôlôtęs Nakrapiana jaszczurka
Lamptęros Bóg pochodni
Lęnaios, Linaios Bóg prasy winnej
Lysios Bóg uwolnienia
Mainolęs Szalony
Melanaigis Czarnego kozła
Melpomenos Śpiewak
Moskhophagos Zjadacz cieląt
Mystęs Bóg misteriów
Nyktelios Bóg nocy
Oinops Bóg ciemnego wina
Omphakitęs Niedojrzałych winogron
Patrôios Bóg przodków
Phallen Falliczny
Polites Obywatel
Protrygaios Przewodzący w winobraniu
Psilax Skrzydła (wzniesiony na skrzydłach)
Saotes Wybawca
Sôtęrios Uzdrowienie (z szaleństwa)
Staphylitęs Bóg winogron
Taurophagos Zjadacz byków
Theoinos Bóg wina