Tytuły Zeusa

Total votes: 4484

Rutilius

Zeus Alexikakos Odwracający zło
Zeus Agamemnon Bardzo stanowczy (Sparta)
Zeus Agathodaimôn , Agathos Deos Dobry Bóg
Zeus Agetor Władca mężczyzn
Zeus Agonios pomocny w zawodach
Zeus Agoraeus czuwający nad agorą i handlem
Zeus Aktajos, Akrajos będący na szczycie (Cefalenia).
Zeus Alastor mściciel złych czynów
Zeus Apomuios Odpędzający muchy (Olimpia)
Zeus Areios Wojowniczy
Zeus Asbamaios Strażnik świętości przysiąg
Zeus Basileus król
Zeus Chrusaor O złotym mieczu
Zeus Chthonios, Katachthonios łaskawy bóg otchłani
Zeus Egiduchos, Egiochos egidodzierżca, dzierżący Egidę
Zeus Etiopus Czarny lub Promienny (Chios)
Zeus Euanemos Dawca korzystnych wiatrów
Zeus Gamelios bóg małżeństwa
Zeus Heraios Zeus Hery
Zeus Hetaireios Obrońca stowarzyszeń przyjaciół
Zeus Hikesos bóg proszących o schronienie.
Zeus Homagurios Dający ochronę zgromadzeniom
Zeus Horkios gwarant przysiąg
Zeus Hues Użyźniajacy
Zeus Hupatos Najwyższy
Hyetios bóg deszczu
Zeus Kappotas spadający
Zeus Kataibates zstępujący w głąb (o błyskawicy)
Zeus Katharsios Oczyszczający
Zeus Keraunos błyskawica
Zeus Klarios obdarzający losowo
Zeus Konios Wzniecający kurz,
Zeus Kronida Syn Kronosa
Zeus Ksenios bóg przyjaciel gości i obcych
Zeus Ktesios obrońca mienia i dóbr
Zeus Ktesios Strażnik własności (Phlyus)
Zeus Lecheates Strażnik dziecięcego łóżka
Zeus Limenia, Limenodkopos Strażnik przystani
Zeus Maimaktes Burzowy
Zeus Mechaneus Zręczny
Zeus Meilichios którego należy zjednywać miodem
Zeus Metietes bóg mądrej rady, doradca
Zeus Moiragetes Przewodnik
Zeus Morios Strażnik świętego drzewa oliwnego
Zeus Mulaios pomagający,
Zeus Nephelegeretes zbierający chmury
Zeus Nomos Prawo
Zeus Olimpijski
Zeus Ombrios bóg deszczu
Zeus Panhellenios wszystkich Hellenów
Zeus Pater ojciec
Zeus Patroos bóg rodu
Zeus Philios bóg związku mężczyzn
Zeus Phratrios bóg fratrii
Zeus Phuzios Obrońca uciekinierów
Zeus Pistios Bóg wiary i wierności
Zeus Polieus Bóg Strażnik miast
Zeus Soter zbawca
Zeus Sthenios Potężny
Zeus Stratios Waleczny
Zeus Tallaios Słoneczny
Zeus Teleios dający całość

Pominięto tytuły wywodzące się od miejsc, za wyjątkiem Zeusa Olimpijskiego. W nawiasie podano miejsce występowania w przypadku, gdy dany epitet występowała lokalnie.

Źródła: R. Graves, Mity greckie, K. Kerenyi, Mitologia Greków, www.theoi.com