Modlitwa Solona [fragment]

Total votes: 3970

Solon

Zeusa Olimpijskiego i świetne też Mnemozyny córki,
Muzy Pieryjskie, raczcie mych modlitw wysłuchać,
ślijcie pomyślność od bogów szczęśliwych, wśród ludzi zaś wszystkich
dajcie mi zawsze się cieszyć sławą dobrego imienia,
być tak przykrym dla wrogów, jak słodkim dla swoich przyjaciół
tym się jawić czcigodnym, tamtym potężnym się zdawać.
Rad bym majątek posiadać, atoli niesłusznie go zdobyć nie chcę
za wszystko wszak później każe nam Dike płacić.
Tym zaś bogactwem, które od Bogów człowiek zyskuje,
wiecznie sycić się można, czerpiąc ze szczytu do dna[...]


Przeł. Włodzimierz Appel, w: Liryka starożytnej Grecji, 1987, s.303