Asatru a boskie przykazania

Total votes: 3405

Viking

Większość współczesnych religii nie jest w stanie się obyć bez jakiejś listy "bożych przykazań" mających mówić czego dany bóg oczekuje od swoich wyznawców. Stanowią one dość prostą drogę do sztywnego określania "co wolno a czego nie wolno" robić oraz kontroli wyznawców. Przecież z żadnym takim przykazaniem nie można dyskutować bo pochodzi ono od samego Boga, a jeśli ktoś się sprzeciwia słowu Boga to oczywiście... historia mówi nam co się dalej dzieje.

Asatru jako religia politeistyczna jest na szczęście wolna od tego typu ograniczeń. Jako Asatryjczycy wierzymy iż nasi Bogowie są naszymi przyjaciółmi i starszymi członkami "klanu" nie zaś uzurpatorami czy despotycznymi władcami, przez co zamiast wydawać nam sztywne polecenia, udzielają pożytecznych rad, z których każdy z nas może skorzystać lub nie. Nie oczekują oni że będziemy przestrzegać sztywnych poleceń czy bezsensownych zakazów często po prostu ułatwiających utrzymanie władzy kapłanów nad wiernymi. Dzielą się z nami za to swoją mądrością i doświadczeniem pomagając wybrać właściwą i honorową drogę w różnych sytuacjach naszego życia, tak jak starszyzna plemienna dzieliła się mądrością z młodszymi członkami klanu pozostawiając im jednak wolny wybór co do postępowania. Źródłem tej wiedzy w Asatru są oczywiście nasze mity (największym chyba zbiorem tego typu rad jest Hawamal) oraz Eddy opisujące czyny przodków.