Asatru a eutanazja, aborcja i antykoncepcja

Total votes: 2840

Viking

Asatru a eutanazja

W Asatru nie mamy wielu konkretnych źródeł mówiących nam cokolwiek na temat eutanazji - wielu naszych przodków jej nie znało albo nie stawało nigdy w obliczu podobnej decyzji, nie pojawia się też w większości przekazów - dlatego też sami musimy odpowiedzieć na ten współczesny problem. Część z nas uważa śmierć ze starości i choroby (a także bycie zależny od innych) za jeden z najgorszych możliwych scenariuszy swojego "końca" jednak musimy pamiętać iż eutanazja nie zapewnia innej śmierci niż ta we własnym łóżku bo przecież nikt w dzisiejszych czasach nie będzie nas dobijał mieczem. Inną kwestią jest to że nasi przodkowie w przeciwieństwie do ludów koczowniczych nie znali zwyczaju "dobijania" słabszych/starych członków społeczności aby nie stanowili obciążenia dla społeczności - jest to coś niezgodnego z honorem. Dlatego też eutanazja nie powinna nigdy stać się narzędziem do eliminowania osób słabych, chorych czy starych wbrew ich woli. Nie możemy jednak zakazywać innym samo decydowania o swym własnym losie gdyż każdy powinien mieć prawo wyboru sposobu w jaki chce zakończyć swe życie (oczywiście nie mówię tutaj o ludziach chorych psychicznie i np. chcących się zabić gdyż jest to zupełnie inna kwestia) gdy śmierć i tak jest nieunikniona. Myślę iż najlepszym rozwiązaniem jest tutaj coś w rodzaju testamentu życia oraz istniejącego już prawa do odmowy leczenia.

Asatru a aborcja

Aborcja jest drugim, równie palącym i często poruszanym problemem we współczesnym świecie. Różne organizacja religijne grzmią wyzywając od najgorszych kobiety które się jej dopuściły a w krajach takich jak USA zdarzają się nawet zamachy na kliniki aborcyjne i morderstwa lekarzy. Ja osobiście uważam aborcje że ostateczną metodę kontroli urodzeń która powinna być stosowana jedynie w ostateczności. Nie jest to jednak wynikiem rozważań religijnych lecz raczej oceny współczesnych możliwości antykoncepcji i porównywania ich ze sobą. Mówiąc wprost nasza etyka nie zabrania aborcji jednakże w żadnym razie nie powinna być ona uznana za zwykły i powszechny sposób antykoncepcji. Wybór w tej kwestii zawsze powinien pozostać sprawą indywidualnego honoru i przekonań.

Asatru a antykoncepcja

W kwestii antykoncepcji nasza religia (chyba tak jak wszystkie inne pogańskie ścieżki) pozostawia swym wyznawcom całkowitą swobodę. Jako asatryjczycy nie jesteśmy oczywiście przeciwni rodzinie jednakże uważamy iż jej posiadanie wymaga od nas odpowiedzialności i samodyscypliny. Jednym z tego przejawów jest dążenie do zapewnienia dobrobytu swym bliskim i jak najlepszych warunków do rozwoju co wiąże się właśnie z odpowiedzialnym powoływaniem na świat nowych członków rodziny. Jeśli dopuszczamy do sytuacji w której mamy dziesięcioro dzieci żyjących w biedzie z powodu naszej głupoty to nie jest to powód ani do radości ani do chwały.