Disir

Total votes: 2764

Viking

Disir są jednymi z najważniejszych duchów występujących w wierzeniach naszych przodków, oraz we współczesnym Asatru. Ich rola jest łatwo rozpoznawalna i czytelna (w przeciwieństwie do niektórych duszków miejsca), dzięki tradycji, która mówi nam, iż są one blisko związane z rodziną/klanem/rodem pełniąc rolę opiekunów, strażników a czasem i przewodników społeczności. Warto zaznaczyć że jedna rodzina Disir najczęściej „działa” wśród osób połączonych ze sobą więzami krwi lub małżeństwa i bardzo rzadko miesza się w sprawy innych ludzi (jest to jednak możliwe jeśli są oni złączeni braterstwem krwi lub po prostu wielką przyjaźnią). W dawnych czasach wierzono, iż duchy te stoją również na straży rodowych ziem, zapewne dlatego, iż większość klanów przez pokolenia nie zmieniała miejsca zamieszkania, dziś jednak rola ta utraciła swój sens – większość z nas nie posiada ziemi lub po prostu zbyt często przechodzi ona z rąk do rąk aby podlegała ochronie Disir. W Asatru wierzymy że Disir są duchami naszych przodków, przez co otaczamy je szacunkiem i czcią podczas świąt takich jak Zimowe Noce, a także prosimy o pomoc i opiekę. Większość z nas zgadza się także z tym, iż jest to bardzo stara rodzina duchów. Istnieją jednak różne opinie na temat ich charakteru – jedni uważają iż każdy oddzielny duch Disir jest naszym jednym konkretnym przodkiem który z jakiegoś powodu (zapewne dzięki swej sile i dokonaniom) może pełnić tę funkcję, inni natomiast sądzą iż Disir są zbiorowiskiem wszystkich naszych przodków lub ich energii. Ja osobiście uważam iż pierwsza z tych tez jest prawdziwa choć mamy niewielkie szanse rozpoznania w Disir przodków których znaliśmy – wielu z nich może mieć nawet kilka tysięcy lat lub więcej i sięgać czasów do których my nie jesteśmy w stanie dotrzeć.

Boginią najbliżej związaną z Disir jest Freya – nosi ona przydomek wielkiej Dis, zapewne pochodzący od jej umiejętności rozmowy z duchami (sztuka Seidhr) oraz tego, że przyjmuje ona do siebie połowę poległych w boju wojowników. Inna mniej prawdopodobna teoria mówi (skąpość i wieloznaczność źródeł pozwala nam na różne interpretacje tej kwestii), że pełniła ona taką samą funkcję dla klanu Bogów jak Disir dla ludzi. Nie wolno nam tu także zapominać o Odynie, który również posiadł sztukę Seidhr oraz najpewniej jako pierwszy zaczął przyjmować do swego pałacu poległych wojowników.

 


 

Na podstawie Eddy, Księgi Kruczej Rodziny (wersja Angielska) oraz przekazów ustnych.

Święta ku czci Disir

Patrz kalendarz runiczny