Prawda

Total votes: 2912

Viking

Kolejną wartością cenioną przez Asatru jest prawda. Zdajemy sobie sprawę że jest to pojęcie mogące mieć dla każdego człowieka wiele różnych znaczeń, każdy może uznawać ze prawdę coś co dla innych jest fałszem. W istocie nie ma dwóch ludzi myślących dokładnie tak samo i uznających dokładnie to samo za prawdę, nawet jeśli mają podobne poglądy i sposób myślenia. Żaden z nasz nie posiada też wiedzy absolutnej o świecie czy Bogach. Nadawanie takiego tytułu komukolwiek (również któremuś z Bogów) było by sprzeczne z naturą i prowadziło do tyranii. Wszystkie religie głoszące ,,prawdę absolutną” prowadzą nieuchronnie do sztywnego dogmatyzmu i prędzej czy później zamieniają się w machinę sprowadzającą ludzi do roli niewolników zmuszonych do postępowania według określonego schematu. Wielu z nas wierzy że żadnego czynu nie można określić jako czysto złego lub dobrego - wszystko zależy od intencji w jakich zostanie on popełniony, jego okoliczności i ostatecznych skutków. Nie da się też spisać czegoś w rodzaju listy grzechów. Dla przykładu kradzież jest uznawana za zło i w większości przypadków nim jest, jednakże gdy ktoś pozbawi matkę możliwości wyżywienia swojego dziecka uczciwą pracą wtedy kradzież jedzenia staje się jedyną dostępną możliwością przetrwania rodziny i jest jej prawem. Tak samo jak walka w obronie życia, kraju lub przekonań. Nic nie daje nam prawa narzucania siłą swoich przekonań innym ale mamy prawo się bronić jeśli ktoś odmawia nam prawa do istnienia z tego czy innego powodu. Właśnie dlatego w Asatru nigdy nie uważamy się za ludzi posiadających prawdę absolutną bo taka po prostu nie istnieje. Mamy podobne przekonania i pogląd na świat, łączą nas nasze wierzenia i tradycje ale przecież nie muszą one być bliskie każdemu. Ktoś może oczekiwać od kontaktów np. z Bogami czegoś innego i cenić inne tradycje i wartości.

Wszystko to sprawia że słowo ,,prawda” jest w Asatru utożsamiana bardziej z pojęciem uczciwości niż jakimkolwiek sztywnym dogmatyzmem. Dla Asatryjczyka postępowanie zgodne z prawdą i szlachetnością to uczciwość wobec siebie i innych, wobec naszych Bogów i tradycji a także wobec zobowiązań których się podjął. Prawda pozwala nam także żyć w zgodzie z własnym poczuciem honoru i być wiernym naszej religii. Prawdą jest dla nas przestrzeganie zwyczajów naszych przodków, uznawanie przez nas takiego a nie innego związku z Bogami itd. Szanujemy też prawo każdego człowieka do posiadania własnej ,,prawdy” jednakże jako wyznawcy Asatru nie możemy zapominać o swojej własnej ,,prawdzie” która jest częścią naszej tożsamości. Widzimy teraz jak ważna jest dla nas odwaga, konieczna zarówno do przestrzegania prawdy w znaczeniu uczciwości jak i naszej osobistej prawdy oznaczającej zachowanie naszych wierzeń, tradycji i wszystkiego tego co kochamy i co jest nam bliskie.