Asklepiosa [67]

Total votes: 4701

Orfeusz

Kadzidło z manny

O Asklepiosie, lekarzu wszystkich, władco Pajanie,
czar rzucający na liczne cierpienia ludzi w chorobie,
ulgę niosący, potężny, chciej przybyć razem z Hygieją,
i kres kładąc chorobom, śmierci okrutnym Kerom,
bujny, pomocny, chroniący od nieszczęść, błogosławiony,
Apollona Fojbosa potężny, wspaniały potomku,
wrogi chorobom, Hygieję bez skazy mający za żonę,
przybądź tu, szczęsny, zbawco, kres życia zapewnij nam dobry.

Aresa [65]

Total votes: 4676

Orfeusz

Kadzidła

Niepokonany, niezłomny, potężny, mocarny dajmonie,
zbroją cieszący się, mocny, zabójco śmiertelnych, burzący
mury, o władco Aresie, zbroją brzęczący, skrwawiony
zawsze, krwią ludzką cieszący się, zgiełk podnoszący wojenny,
straszny, co mieczy i włóczni, i wojny bez Muz pragniesz mocno,
spór rozszalały powstrzymaj, ukój ból serca dręczący,
chęciom Kypridy ulegnij i Lyajosa orszakom,
zbroję i broń swą potężną na dzieła Deo zmieniwszy,
pragnąc Ejrene, piastunki młodzieży, dawczyni dostatku.

Hymn do Nomosu [64]

Total votes: 4790

Orfeusz

Władcę czystego przyzywam śmiertelnych i nieśmiertelnych,
Nomos niebiański, co gwiazdy rozstawił, pieczęć prawości
między wodami morskimi a ziemią, co strzeże prawami
trwałej, niezmiennej i niewzruszonej istoty natury.
W dół poprzez niebo ogromne szybując, przynosi swe prawa,
zawiść nieprawą z poszumem i świstem w dal wypędzając:
on to sprowadza na ludzi śmiertelnych szlachetny kres życia,
bowiem on jeden ma władzę nad sterem, co życiem kieruje,
przy pomocy swych praw sprawiedliwych, nieodwracalny

Persefony [29]

Total votes: 4587

Orfeusz

Przyjdź Persefono, córko wielkiego Zeusa, szczęśliwa,
jedynorodna bogini, przyjmij te szczere ofiary,
żono czcigodna Plutona, najmilsza, życiem darząca,
która pod ziemi ścieżkami władasz bramami Hadesu,
Praksidike o włosach prześlicznych, dziecię przeczyste
Deo, matko Eumenid, królowo umarłych w Podziemiach,
w tajnym akcie poczęcia przez Zeusa samego spłodzona,
matko wielokształtnego Eubuleusa o mocnym
głosie, Hor towarzyszko, światło niosąca, przepiękna,
pani wszechwładna, czcigodna, hojnie darząca plonami,

Strony