Hellenizm

Do Herkulesa

Total votes: 2785

Wergiliusz

Tu nubigenas, inuicte, bimembris
Hylaeumque Pholumque manu, tu Cresia mactas
prodigia et uastum Nemeae sub rupe leonem.
te Stygii tremuere lacus, te ianitor Orci
ossa super recubans antro semesa cruento;
nec te ullae facies, non terruit ipse Typhoeus
arduus arma tenens; non te rationis egentem
Lernaeus turba capitum circumstetit anguis.
salue, uera Iouis proles, decus addite diuis,
et nos et tua dexter adi pede sacra secundo.

Eneida, VIII, 293-303

Do Diany (pieśń XXXIV)

Total votes: 2684

Katullus

Dianae sumus in fide
puellae et pueri integri:
Dianam pueri integri
puellaeque canamus.

o Latonia, maximi
magna progenies Iouis,
quam mater prope Deliam
deposiuit oliuam,

montium domina ut fores
siluarumque uirentium
saltuumque reconditorum
amniumque sonantum:

tu Lucina dolentibus
Iuno dicta puerperis,
tu potens Triuia et notho es
dicta lumine Luna.

tu cursu, dea, menstruo
metiens iter annuum,
rustica agricolae bonis
tecta frugibus exples.

Modlitwa Solona [fragment]

Total votes: 2499

Solon

Zeusa Olimpijskiego i świetne też Mnemozyny córki,
Muzy Pieryjskie, raczcie mych modlitw wysłuchać,
ślijcie pomyślność od bogów szczęśliwych, wśród ludzi zaś wszystkich
dajcie mi zawsze się cieszyć sławą dobrego imienia,
być tak przykrym dla wrogów, jak słodkim dla swoich przyjaciół
tym się jawić czcigodnym, tamtym potężnym się zdawać.
Rad bym majątek posiadać, atoli niesłusznie go zdobyć nie chcę
za wszystko wszak później każe nam Dike płacić.

Do Apollina

Total votes: 2682

Timotheos

[...]z daleka rażący Pytyjczyku, przybądź
Do tego miasta świętego, przynosząc
Szczęście i oszczędź ludowi utrapień,
Ześlij mu pokój prawością kwitnący


fragment utworu Persowie, 220-223, Przeł. Jerzy Danielewicz, w: Liryka starożytnej Grecji, 1987, s.232

Do Hermesa

Total votes: 2834

Aljakos

Bądź pozdrowiony, władco Kylleny! Wysławiać
Ciebie pragnie me serce - wśród wzgórz zrodzonego
Syna Mai, co z samym Kronidą wszechwładnym
Złączyła się węzłem miłości


Przeł. Jerzy Danielewicz, w: Liryka starożytnej Grecji, 1987, s.65

Strony