Recent posts

Typsortuj malejąco Tytuł Autor Odpowiedzi Last Post
Artykuł Encheiridion pankritikos śr., 16/09/2009 - 01:54
Artykuł Części duszy i podział cnót na dianoetyczne i etyczne pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:06
Artykuł Dzielność etyczna jest skutkiem przyzwyczajenia, dzielność dianoetyczna - doświadczenia pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:08
Artykuł Praktyczne wskazówki umożliwiające zdobycie cnoty pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:10
Artykuł Związek cnoty z przyjemnością i przykrością pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:12
Artykuł Cnoty osiąga się przez działanie pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:18
Artykuł Cnota etyczna jest trwałą dyspozycją pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:20
Artykuł Cnota jako trwała dyspozycja, dzięki której człowiek staje się dobry i dobrze postępuje pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:22
Artykuł Cnota jest umiarem pomiędzy nadmiarem i niedostatkiem pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:24
Artykuł Przegląd poszczególnych cnót pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:26
Artykuł Trudności w wynajdywaniu środka w przypadkach jednostkowych pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:28
Artykuł O istocie szczęścia pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:30
Artykuł Teoretyczna kontemplacja źródłem doskonałego szczęścia pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:31
Artykuł Życie zgodne z cnotami zajmuje drugie miejsce pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:34
Artykuł Rola wychowania i prawa w kształtowaniu dzielności etycznej pankritikos śr., 16/09/2009 - 02:37
Artykuł Hekatombaion pankritikos sob., 19/09/2009 - 02:18
Artykuł Metageitnion pankritikos ndz., 20/09/2009 - 00:17
Artykuł Boedromion pankritikos ndz., 20/09/2009 - 00:48
Artykuł Hymn do Nike [33] pankritikos ndz., 20/09/2009 - 02:05
Artykuł Puanepsion pankritikos ndz., 20/09/2009 - 03:11
Artykuł Hymny do Dioskurów [17] pankritikos wt., 22/09/2009 - 03:00
Artykuł Święta, obrzędy, rytuały pankritikos pt., 25/09/2009 - 03:04
Artykuł Poseideon pankritikos ndz., 20/09/2009 - 03:15
Artykuł Gamelion pankritikos ndz., 20/09/2009 - 03:18
Artykuł Anthesterion pankritikos ndz., 20/09/2009 - 03:22

Strony