Niewiedza poetów i mędrców

Total votes: 4026

Heraklit

[11] Jakiż bowiem ich rozum albo serce? Zawierzają pieśniarzom ludowym i tłum biorą za nauczyciela, nie wiedząc, że wielu jest złych, dobrych zaś niewielu. τίς γὰρ αὐτῶν νόος ἢ φρήν; δήμων ἀοιδοῖσι πείθονται καὶ διδασκάλῳ χρείωνται ὁμίλῳ οὐκ εἰδότες ὅτι οἱ πολλοὶ κακοί, ὀλίγοι δὲ ἀγαθοί . B104 DK
[12] Mylą się nawet ludzie w poznawaniu rzeczy jawnych, podobnie jak Homer, który przecież był mądrzejszy od wszystkich Hellenów. Jego to bowiem chłopcy, którzy wszy zabijali, zwiedli zapytując: Ťcośmy widzieli i złapali, to wyrzuciliśmy; czego zaś nie widzieliśmy i nie złapaliśmy, czy to ze sobą nosimy? ἐξηπάτηνται, (φησίν,) οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν φανερῶν παραπλησίως Ὁμήρῳ, ὅς ἐγένετο τῶν Ἑλλήνων σοφώτερος πάντων. ἐκεῖνόν τε γὰρ παῖδες φθεῖρας κατακτείνοντες ἐξηπάτησαν εἰπόντες· ὅσα εἴδομεν καὶ ἐλάϐομεν, ταῦτα ἀπολείπομεν, ὅσα δὲ οὔτε εἴδομεν οὔτ' ἐλάϐομεν, ταῦτα φέρομεν. B56 DK
[13] Homer zasługuje na wypędzenie z agonów poetyckich i obicie laską. I Archiloch podobnie. τόν τε Ὅμηρον ἔφασκεν ἄξιον ἐκ τῶν ἀγώνων ἐκϐάλλεσθαι καὶῥαπίζεσθαι καὶ Ἀρχίλοχον ὁμοίως. B41 DK
[14] Nauczyciel wielu to Hezjod. Znają go jako wiedzącego wiele, a on dnia i nocy nie rozpoznał, które są przecież jednem. διδάσκαλος δὲ πλείστων Ἡσίοδος· τοῦτον ἐπίστανται πλεῖστα εἰδέναι, ὅστις ἡμέρην καὶ εὐφρόνην οὐκ ἐγίνωσκεν· ἔστι γὰρ ἕν. B57 DK
[15] Rozległa erudycja władania rozumem nie uczy. Hezjoda bowiem by nauczyla i Pitagorasa, jako też Ksenofanesa i Hekatajosa. πολυμαθίη νόον (ἔχειν) οὐ διδάσκει· Ἡσίοδονγὰρ ἂν ἐδίδαξε καὶ Πυθαγόρην αὖτις τε Ξενοφάνεά (τε) καὶ Ἑκαταῖον. B40 DK
[16] Pitagoras, syn Mnesarchesa, prowadził badania najwięcej ze wszystkich ludzi, a sporządziwszy z nich notatki przysporzył sobie mądrość, rozległą erudycję i oszukańczą sztukę. Πυθαγόρης Μνησάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων καὶ ἐκλεξάμενος ταύτας τὰς συγγραφὰς ἐποιήσατο ἑωυτοῦ σοφίην, πολυμαθείην, κακοτεχνίην. B129 DK
[17] [ Pitagoras] przywódca oszustów. ... κοπίδων ἐστὶν ἀρχηγός B81 DK
[18] Jest to bardzo potrzebne, aby sędziami dla wielu byli mężowie miłujący mądrość. χρὴ γὰρ εὖ μάλα πολλῶν ἵστορας φιλοσόφους ἄνδρας εἶναι καθ' Ἡράκλειτον B35 DK
[19] Ten, kto najbardziej doświadczony, poglądy błędne zna i dostrzega. Dike (Sprawiedliwość) zaś karać będzie sprawców i świadków fałszerstw. δοκέοντα γὰρ ὁ δοκιμώτατος γινώσκει, φυλάσσει· καὶ μέντοι καὶ Δίκη κατὰλήψεται ψευδῶν τέκτονας καὶ μάρτυρας. B28 DK