Hymn do Słońca

Total votes: 3297

Mesomedes

Mesomedes

Ojcze Jutrzenki o śnieżnobiałych powiekach,
ty, który podążasz w swym różanym świetlnym rydwanie
po drodze skrzydlatych rumaków, radością uniesiony,
złotowłosy, śląc swe blaski poprzez niezmierzone sklepienie niebios,
rozplatając wokół ziemi potoki wszystkowidzących promieni,
gdy strumienie twego nieśmiertelnego ognia rodzą piękno dnia.
Dla ciebie pełen pokoju chór gwiazd wiedzie taneczny krok ku Olimpowi,
swemu panu, śpiewając bez końca pieśń odpocznienia,
radując się w dźwiękach liry Apollina;
prowadzący je srebrzysty Księżyc ustala miesiące i pory roku,
ciągniony przez zaprzęg mlecznobiałych jałówek.
A twa dobroczynna myśl raduje się,
krążąc ponad różnorakim przybraniem i szatą wszechświata.


Źródło:J. G. Landes, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, 288