Hefajstosa [66]

Total votes: 22646

Orfeusz

Kadzidło z libanomanny

O Hefajstosie potężny, mocarny, o niezmożony
ogniu, jarzący się blaskiem, świecący na ludzi dajmonie,
płomień niosący, o rękach mocarnych, odwieczny, żyjący
pracą, o rzemieślniku, zasado kosmiczna, żywiole
czysty, wszechpochłaniający, wszechwładny, najwyższy, trawiący
wszystko, ajtherze, księżycu i słońce, gwiazd światło najczystsze:
w nich bowiem część Hefajstosa objawia się ludziom śmiertelnym.
Dom każdy, każde też miasto i lud każdy masz w swym władaniu,
mieszkasz w ciele śmiertelnych, dostatkiem darzący, potężny.
Usłysz mnie, szczęsny, na święte, pobożne libacje cię wzywam,
obyś już zawsze wśród pracy radosnej przybywał życzliwy.
Strzeż nas od szału dzikiego niezmożonego płomienia,
ciepło natury i żar podtrzymując we wnętrzu ciał naszych.