Hermesa [28]

Total votes: 2841

Orfeusz

Kadzidła

Usłysz mnie, Zeusa posłańcze, synu Majady, Hermesie,
serce mający niezłomne, zaciekły, przywódco śmiertelnych,
o wysłanniku, Zabójco Argosa, przemyślny, radosny,
ty w uskrzydlonych sandałach, mężom przyjazny, profeto
ludzi, ćwiczeniem, szelmostwem cieszący się, opiekunie,
szczodry, wykładnio wszystkiego, co zyski handlowe rozdzielasz,
uwalniający od znojów, dzierżący Ejreny broń czystą,
błogosławiony, korycki, eriuniosie, roztropny,
pomagający przy pracy, druhu śmiertelnych w cierpieniach,
mowy orężu straszliwy, chlubo dostojna człowieka:
usłysz moje modlitwy, godny kres życia zsyłając,
pracę owocną, wdzięk mowy i niezawodną pamięć.