Hymn Gai [26]

Total votes: 4378

Orfeusz

Gajo, bogini, matko błogosławionych i ludzi śmiertelnych,
Wszechżywicielko, dawczyni wszystkiego, przynosząca plony, wszechniszczycielko,
Wzmagająca wzrost, wydająca owoce, obfitująca pięknymi porami roku,
Ostojo nieśmiertelnego kosmosu, różnobarwna dziewico,
Która w bólach połogu rodzisz różnorodne owoce,
Wieczna, otoczona wielką czcią, o głębokim łonie, szczęsna,
Radująca się wonnymi ziołami, bujnie kwitnące bóstwo,
Ciesząca się deszczem, wokół której misterny kosmos tłoczy się
Gwiazdami, wieczną przyrodą i strasznymi powodziami.
Hejże, błogosławiona bogini, pomnóż wielce radujące owoce, O, mająca życzliwe serce, wraz z dobrodziejstwami pór roku.


Przełożył Jacek Dziubiński


Γής

θυμίαμα πάν σπέρμα πλήν κυάμων καί αρωμάτων.

Γαία θεά, μήτερ μακάρων θνητών τ' ανθρώπων,
παντρόφε, πανδώτειρα, τελεσφόρε, παντολέτειρα,
αυξιθαλής, φερέκαρπε, καλαίς ώραισι βρύουσα,
έδρανον αθανάτου κόσμου, πολυποίκιλε κούρη,
ή λοχίαις ωδίσι κύεις καρπόν πολυειδή,
αιδία, πολύσεπτε, βαθύστερν', ολβιόμοιρε,
ηδυπνόοις χαίρουσα χλόαις πολυανθέσι δαίμον,
ομβροχαρής, περί ήν κόσμος πολυδαίδαλος άστρων
ειλείται φύσει αενάωι καί ρεύμασι δεινοίς.
αλλά, μάκαιρα θεά, καρπούς αύξοις πολυγηθείς
ευμενές ήτορ έχουσα, † σύν ολβίοισιν † εν ώραις.