Hymn Hor [43]

Total votes: 4538

Orfeusz

Hory, córy Temidy i Zeusa władcy,
Eunomio i Dike, jak i przebogata Ejrene,
Wiosenne, trawiaste, kwieciste, nieskalane,
Mieniące się wszelkimi barwami, mocno pachnące w kwiecistych tchnieniach,
Hry wiecznie kwitnące, krążące, o przyjemnym wyglądzie,
Przywdziewające pełne rosy szaty [z] bujnego kwiecia,
Towarzyszki zabaw świętej Persefony, kiedy Mojry
I Charyty, służąc Zeusowi i Matce dawczyni plonów,
Sprowadzają je wirującymi tanecznymi kręgami ku światłu;
Przybądźcie na święte uroczystości ofiarne, o przynoszące niezawodnie
Nowym misiom zapładniające zarodki pomyślności.

`Ωρών

θυμίαμα αρώματα.

'~Ωραι θυγατέρες Θέμιδος καί Ζηνός άνακτος,
Ευνομίη τε Δίκη τε καί Ειρήνη πολύολβε,
ειαριναί, λειμωνιάδες, πολυάνθεμοι, αγναί,
παντόχροοι, πολύοδμοι εν ανθεμοειδέσι πνοιαίς,
'~Ωραι αειθαλέες, περικυκλάδες, ηδυπρόσωποι,
πέπλους εννύμεναι δροσερούς ανθών πολυθρέπτων,
<αγνής> Περσεφόνης συμπαίκτορες, ηνίκα Μοίραι
καί Χάριτες κυκλίοισι χοροίς πρός φώς ανάγωσι
Ζηνί χαριζόμεναι καί μητέρι καρποδοτείρηι:
έλθετ' επ' ευφήμους τελετάς οσίας νεομύστοις
ευκάρπους καιρών γενέσεις επάγουσαι αμεμφώς.