Hymn Kuretów [31]

Total votes: 4395

Orfeusz

Tancerze Kureci, stawiający zbrojne kroki.
Tupiący stopami, wirujący [w tańcu], żyjący w górach, wykrzykujący „ełaj",
Grający na lirze, rytmicznie stąpający, o zwinnych krokach,
Świetnej sławy, wojownicy, obrońcy, opiekunowie,
Towarzysze szalejącej w górach matki, kapłani tajemnych obrzędów;
Przybądźcie, życzliwi na [dźwięk] sławiących [was] stów,
Wyczekiwani pasterze, zawsze radujący serce.


Przełożył Jacek Dziubiński


''Υμνος Κουρήτων.

Σκιρτηταί Κουρήτες, ενόπλια βήματα θέντες,
ποσσίκροτοι, ρομβηταί, ορέστεροι, ευαστήρες,
κρουσιλύραι, παράρυθμοι, επεμβάται, ίχνεσι κούφοι,
οπλοφόροι, φύλακες, κοσμήτορες, αγλαόφημοι,
μητρός ορειομανούς συνοπάονες, οργιοφάνται:
έλθοιτ' ευμενέοντες επ' ευφήμοισι λόγοισι,
βουκόλωι ευάντητοι αεί κεχαρηότι θυμώι.