Hymn Nocy [3]

Total votes: 4061

Orfeusz

Opiewam Noc rodzicielkę bogów i ludzi.
Noc początek wszystkich rzeczy, którą możemy również nazwać Cyprydą.
Posłuchaj, błogosławiona bogini, której granat rozświecają gwiazdy.
Ciesząca się spokojem i darząca spokojnym snem,
Radosna, powabna, czuwająca od zmierzchu do świtu, matko snów,
Zapomnienie trosk i ukojenie, niosąca wytchnienie od trudów,
Dawczyni snu, przyjaciółko wszystkich, jadąca konnym rydwanem, błyszcząca Nocy,
Nie panująca wiecznie, przeciwnie, sama ziemska i niebiańska,
Wiecznie powracająca, tańcząca z klejnotami unoszącymi się w powietrzu,
Która odsyłasz światło do podziemi i z kolei [sama] uciekasz
Do Hadesu; [taki] bowiem okrutny los włada wszystkim.
Ciebie teraz, o błogosławiona, wzywam, przebogata, upragniona przez wszystkich,
Wyczekiwana, która wysłuchujesz błagalne głosy,
Przybądź łaskawa i oddal zmory, o błyszcząca Nocy.


Przełożył Jacek Dziubiński

Νυκτός

θυμίαμα δαλούς.

Νύκτα θεών γενέτειραν αείσομαι ηδέ καί ανδρών.
{Νύξ γένεσις πάντων, ήν καί Κύπριν καλέσωμεν}
κλύθι, μάκαιρα θεά, κυαναυγής, αστεροφεγγής,
ησυχίηι χαίρουσα καί ηρεμίηι πολυύπνωι,
ευφροσύνη, τερπνή, φιλοπάννυχε, μήτερ ονείρων,
ληθομέριμν' αγαθή τε πόνων ανάπαυσιν έχουσα,
υπνοδότειρα, φίλη πάντων, ελάσιππε, † νυχαυγής,
ημιτελής, χθονία ηδ' ουρανία πάλιν αυτή,
εγκυκλία, παίκτειρα διώγμασιν ηεροφοίτοις,
ή φάος εκπέμπεις υπό νέρτερα καί πάλι φεύγεις
εις 'Αίδην: δεινή γάρ ανάγκη πάντα κρατύνει.
νύν σε, μάκαιρα, <καλ>ώ, πολυόλβιε, πάσι ποθεινή,
ευάντητε, κλύουσα ικετηρίδα φωνήν
έλθοις ευμενέουσα, φόβους δ' απόπεμπε νυχαυγείς.