Hymn Persefony [29]

Total votes: 4336

Orfeusz

29. [HYMN] PERSEFONY

Persefono, córko potężnego Zeusa, przybądź, błogosławiona,
Pojedynczo urodzona bogini, święta, pozdrawiana z radością, przyjmij [ofiary],
Otoczona wielką czcią żono Plutona, zacna, dawczyni życia,
Która zawładnęłaś bramami Hadesu w głębinach ziemi,
Praksidike, krasnowłosa, święta latorośli Deo,
Rodzicielko Eumenid, podziemna królowo,
Którą [to] dziewicę spłodził szlachetnym nasieniem Zeus,
Matko grzmiącego wielokształtnego Eubuleosa,
Towarzysząca Chórom, niosąca światło, o wspaniałej postaci,
Godna czci, wszechwładczyni, dziewico obfitująca w owoce.
Świecąca, rogata, jedyna tęsknoto śmiertelnych
Wiosenna, radująca się kołysaniem traw,
Objawiająca świętą postać w dających świeże plony pędach,
Siłą wydana za mąż, porwana jesienią w małżeńskie łoże,
Jedyne życie i śmierć cierpiących udręki śmiertelnych.
Persefono! Zawsze bowiem żywisz i uśmiercasz wszystko.
Wysłuchaj, błogosławiona bogini, wydaj plony z ziemi.
Kwitnąca pokojem i uśmierzającym ból zdrowiem
I zamożnym, przynoszącym bogate dary życiem.
Ze swojej i potężnego Plutona krainy, królowo.


Przełożył Jacek Dziubiński


''Υμνος Περσεφόνης.

Φερσεφόνη, θύγατερ μεγάλου Διός, ελθέ, μάκαιρα,
μουνογένεια θεά, κεχαρισμένα δ' ιερά δέξαι,
Πλούτωνος πολύτιμε δάμαρ, κεδνή, βιοδώτι,
ή κατέχεις 'Αίδαο πύλας υπό κεύθεα γαίης,
Πραξιδίκη, ερατοπλόκαμε, Δηούς θάλος αγνόν,
Ευμενίδων γενέτειρα, υποχθονίων βασίλεια,
ήν Ζεύς αρρήτοισι γοναίς τεκνώσατο κούρην,
μήτερ εριβρεμέτου πολυμόρφου Ευβουλήος,
`Ωρών συμπαίκτειρα, φαεσφόρε, αγλαόμορφε,
σεμνή, παντοκράτειρα, κόρη καρποίσι βρύουσα,
ευφεγγής, κερόεσσα, μόνη θνητοίσι ποθεινή,
ειαρινή, λειμωνιάσιν χαίρουσα πνοήισιν,
ιερόν εκφαίνουσα δέμας βλαστοίς χλοοκάρποις,
αρπαγιμαία λέχη μετοπωρινά νυμφευθείσα,
ζωή καί θάνατος μούνη θνητοίς πολυμόχθοις,
Φερσεφόνη: φέρβεις γάρ αεί καί πάντα φονεύεις.
κλύθι, μάκαιρα θεά, καρπούς δ' ανάπεμπ' από γαίης
ειρήνηι θάλλουσα καί ηπιοχείρωι υγείαι
καί βίωι ευόλβωι λιπαρόν γήρας κατάγοντι
πρός σόν χώρον, άνασσα, καί ευδύνατον Πλούτωνα