Hymn do Uranosa [4]

Total votes: 4193

Orfeusz

Uranosie wszechrodzicielu, niezniszczalny, wieczny żywiole kosmosu,
Pierworodny, wszystkich rzeczy początku i wszystkiego kresie,
Ojcze Kosmosie, na kształt kuli obracający się ciągle wokół ziemi,
Siedzibo błogosławionych bogów, podróżujący obrotami kulistej sfery,
Czczony aż po krańce ziemi, jako niebiański i ziemski opiekun wszystkich,
Mieszczący w piersiach nieodwracalne lory Kosmosu,
Ciemny, niepokonany, skrzący się gwiazdami, wielokształtny, Widzący wszystko, potomku Kronosa, błogosławiony, najpotężniejsze bóstwo.
Wysłuchaj, o przynoszący życie, pełnych czci modłów, nowo wtajemniczonego misty.


Przełożył Jacek Dziubiński


Ουρανού

θυμίαμα λίβανον.

Ουρανέ παγγενέτωρ, κόσμου μέρος αιέν ατειρές,
πρεσβυγένεθλ', αρχή πάντων πάντων τε τελευτή,
κόσμε πατήρ, σφαιρηδόν ελισσόμενος περί γαίαν,
οίκε θεών μακάρων, ρόμβου δίναισιν οδεύων,
ουράνιος χθόνιός τε φύλαξ πάντων περιβληθείς,
εν στέρνοισιν έχων φύσεως άτλητον ανάγκην,
κυανόχρως, αδάμαστε, παναίολε, αιολόμορφε,
πανδερκές, Κρονότεκνε, μάκαρ, πανυπέρτατε δαίμον,
κλύθ' επάγων ζωήν οσίαν μύστηι νεοφάντηι.