Demeter

Total votes: 3988

Oribasios

Teologia

Przydomki Demeter
Charakterystyka Demeter

Bogini rolnictwa, ziarna i chleba, owoców i warzyw oraz popularnego napoju z ziaren jęczmienia. Poza tym, że patronuje najbardziej podstawowemu pożywieniu, dała ludziom również pierwsze prawa i uporządkowała ludzkie życie.

Jako Demeter Eleusyjska, wprowadziła najważniejsze dla starożytnych misteria pozwalające doświadczyć przedsmaku życia przyszłego i obiecywały uczestnikom błogosławieństwa po śmierci, jest więc Panią misteriów i życia pośmiertnego.

Identyfikowano ją z egipską Izydą.

Mity o Demeter

O porwaniu jej córki Persefony przez Hadesa i wielkim głodzie, jaki sprowadziła na ziemię.

O pielęgnowaniu Demofona, młodego syna króla Keleusa z Eleuzis.

O podróżach Triptolemosa, herosa posłanego przez Boginię by nauczył ludzkość rolnictwa.

O tym, jak została napadnięta przez Posejdona, który współżył z nią pod postacią konia.

O ukaraniu nienasyconym głodem Erysichthona za ścięcie drzewa w jej świętym gaju.


Interpretacje i opracowania

 

Demeter, Bogini Matka, Oribasios

 

 


 

Wizerunki

w naszej galerii,

Demeter (za wikimedia) więcej...

Przedstawiano ją jako dojrzałą kobietę, często ukoronowaną i trzymającą swoje atrybuty:

  • snop pszenicy
  • kaganek

Modlitwy i hymny

Hymn homerycki do Demeter [13]

Hymn orficki Demeter Eleuzyńskiej [40]

Hymn o Demeter, Kallimach

Ważniejsze święta

Metageitnion Eleusinia 23 VII
Boedromion Eleusis 4-6 IX, 8-9 IX
Puanepsion Proerosia 24 IX
Puanepsion Stenia 24 IX
Puanepsion Thesmophoria 29 IX -2 X
Poseideon Haloa 11 I
Anthesterion Małe misteria eleuzyjskie 6-12 III
Skirophorion Skira 24 VI