Misja Pantheionu

Total votes: 3886

Rutilius

Strona na którą zawędrowałeś, jest ponadwyznaniowym projektem mającym na celu popularyzację politeizmu, rozwijanie teoretycznych podstaw religii politeistycznych oraz filozoficznych i etycznych implikacji przyjmowania pluralistycznej wizji świata.hindu

Choć szanujemy wszystko, co przeżyło, to jednocześnie mamy świadomość, że nie można być już poganinem tak, jak byli nimi nasi przodkowie. Podjęliśmy próbę bycia poganami tu i teraz, w XXI wieku, ze świadomością tego co dobre i złe się w historii dokonało. Wymaga to od nas twórczego rozwijania dawnego dorobku, skonfrontowania go z dorobkiem nauk przyrodniczych i humanistycznych, ze współczesnymi problemami etycznymi i zagadnieniami społecznymi. Jesteśmy przekonani, że politeizm może stanowić najlepszą odpowiedź na potrzeby duchowe pluralistycznej współczesności. Pracujemy aby go takim uczynić.

Na stronę składają się artykuły - które znajdziesz w menu po lewej stronie, blog - który znajdziesz po prawej stronie, oraz forum Portyk, gdzie zapraszamy wszystkich, którzy się z nami zgadzają, albo wręcz przeciwnie.
Śledzenie zmian na stronie ułatwią kanały RSS: artykułów, blogów i forum.

Strona jest siostrzanym projektem portalu o charakterze bardziej polemicznym Antyk kontra chrystianizm, na którą odsyłamy osoby nie potrafiące zrozumieć, dlaczego odrzucamy chrześcijaństwo. Uprawiamy tam krytykę dominującej religii metodami nauk historycznych, biblijnych, filozoficznych czy socjologicznych. Jeśli jesteś chrześcijaninem, ta strona może zagrozić Twojej wierze!