Blot

Total votes: 3210

Viking

Blot jest jednym z podstawowych rytuałów w Asatru, odprawianym praktycznie podczas wszystkich świąt „oficjalnych” wpisanych w kalendarz oraz w chwili gdy po prostu pragniemy złożyć ofiarę naszym Bogom. W istocie Blot jest ofiarą dla Bogów a jeszcze trafniej można określić ten rytuał słowem „zaproszenie” do wspólnego świętowania. Bardzo często jest on źle pojmowany przez ludzi nie znających skandynawskiej kultury, naszego stosunku do Bogów i w ogóle Asatru. . Chrześcijanie bardzo często porównują Blot do ofiar składanych z własnych dzieci czy np. psów które miały miejsce w dawnym Izraelu. Tezy te nie maja nic wspólnego z prawdą, choć niestety bardzo szkodzą prawdziwemu wizerunkowi Asatru.

To prawda że nasi przodkowie zabijali zwierzęta podczas rytuału Blot i poświęcali je Bogom ale postępowali tak ponieważ byli rolnikami i hodowcami zwierząt a podanie na stół mięsa zabitej krowy czy dzika było najlepszym sposobem na godne przyjęcie gości. Tak samo postępowano gdy do gospodarza przybywała rodzina czy przyjaciele- zabijał on zwierze aby móc ich ugościć, w pewien sposób również im je poświęcał. Podczas rytuału Bogowie są naszymi gośćmi, przyjaciółmi których zapraszamy na wspólną ucztę podczas której dzielimy się z nimi tym co nas cieszy i sprawia nam radość. Większość współczesnych Asatryjczyków nie zabija dziś zwierząt gdyż po prostu nie prowadzimy życia takiego jak nasi przodkowie ale w sytuacji gdyby ktoś z nas był by rolnikiem i na święcie zgromadziła się wystarczająca ilość ludzi nie było by nic złego w poświęceniu Bogom świni, zabiciu jej i podaniu potem mięsa na uczcie obok pitnego miodu tak sama jak w przypadku goszczenia w domu licznej rodziny czy plemienia. Jak widać nie chodzi tu o żaden rytualny mord ale po prostu o godne przyjęcie swoich gości, którymi podczas rytuału Blot są właśnie Bogowie. Oczywiście prosimy ich również o pomoc w różnych sytuacjach ale nie działa to na zasadzie „wykupywania łask”. Jak mówi skandynawska tradycja przekazana nam w Havamal prze samego Odyna „podarunek wymaga podarunku”. Oznacza to iż żadna zdrowa relacja pomiędzy istotami nie może się opierać na wysiłkach i poświęceniach tylko jednej strony i jest to święta prawda. Ani dobry przyjaciel, ani członek rodziny czy nawet obcy człowiek który ma w sobie poczucie honoru i sprawiedliwości nie odmówi nam wsparcia i pomocy wedle swoich możliwości jeśli i my mu pomogliśmy i okazaliśmy mu życzliwość. Nawet miłość nie może być jednostronna bo wtedy jest nieszczęśliwa i niezdrowa. To samo dotyczy związków z naszymi Bogami którzy przecież są naszymi przyjaciółmi i członkami naszego „klanu”. W tej sytuacji widać jak bezsensowne jest porównywanie Blot do starotestamentowych ofiar z własnych dzieci czy psów. Jak dobry przyjaciel i krewniak mógłby zażądać abym ugościł go śmiercią własnego syna czy psa którego bardzo lubię? Nawet wróg kierującymi się jakimiś zasadami nie pragnąłby takiej ofiary. Jedynie tyran pragnący bezwarunkowego posłuszeństwa poddaje takim właśnie próbą swych niewolników i zmusza ich do bezsensownych poświęceń.

W sensie fizycznym Blot jest prostym do wykonania rytuałem mogącym różnić się nieco w zależności od ilości osób jaka się zgromadziła. Do jego wykonania potrzebny jest róg do picia poświęcony Bogom, miód lub jakikolwiek inny napój (niezależnie od tego czy jest to alkohol czy nie zawsze powinniśmy się starać aby był dobrej jakości), gałązka z drzewa iglastego, młot w formie małego talizmanu lub rzeczywistej wielkości oraz rytualny puchar Hlautbowl. Jeśli nie posiadamy tych przedmiotów lub np. świętujemy samotnie, co dość często zdarza się w naszej Polskiej społeczności Asatru, wystarczy napój będący ofiarą dla Bogów. Tradycyjnie Blot powinien składać się z trzech części, mianowicie poświęcenia ofiar, dzielenia się nimi z Bogami i późniejszej uczty. Choć wszystkie są tak samo ważne to w wypadku gdy właśnie jesteśmy w naszych praktykach osamotnieni z konieczności musimy ominąć biesiadę i ograniczyć nasz rytuał jedynie do podzielenia się napojem z danym Bogiem lub Boginią. Tak samo w sytuacji gdy chcemy jedynie podziękować lub prosić o coś poza głównymi świętami roku, wtedy intencją jest złożenie ofiary i bardziej osobisty kontakt z Bóstwem, często też w trakcie zwykłych nieświątecznych dni nie jesteśmy w stanie porzucić obowiązków i zająć się szykowaniem uczty dla większej liczby gości. Każdy rytuał Blot w którym bierze udział większa liczba osób (z mojego doświadczenia wynika że w tej formie można z powodzeniem przeprowadzić go już przy udziale dwojga ludzi) powinien zostać rozpoczęty poświęceniem darów przez Kapłana (Gothi) lub Kapłankę (Gythia), warto zaznaczyć że płeć nie ma tu żadnego znaczenia. Osoba poświęcająca dary najpierw dokonuje wezwania Boga/Bogini dla których napój ma być poświęcony, bardzo często w tym czasie zostaje wypowiedziana odpowiednia inwokacja-zaproszenie w którym dane bóstwo jest bezpośrednio zapraszana do przyjęcia daru i wzięcia udziału w święcie( zwykle kapłan dokonuje go w wyprostowanej pozie z rękami uniesionymi do góry, przybierając w ten sposób kształt runy Algiz. ). Po wypowiedzeniu inwokacji runa lub inny symbol związany z danym Bogiem/Boginią może zostać nakreślona w powietrzu, po czym Walkyria (pomoc kapłana nazywana tak niezależnie od płci) nalewa miód do trzymanego w górze przez Gothi rogu. Miód jest wtedy błogosławiony poprzez symbol młota Thora (odwrócona litera T) trzymanym przez Gothi talizmanem który w zależności od naszego stanu posiadania może być po prostu wisiorkiem młota Thora który większość z nasz nosi zawsze na szyi, lub specjalnie do tego poświęconym „modelem” naturalnej wielkości. Następnie Kapłan, trzymając róg wzniesiony ponad głową, wymawia prośbę skierowaną ku Bogu/Bogini o pobłogosławienie darów i przyjęcie ich jako podarunku i ofiary. W tej chwili miód przestaje już być zwykłym napojem- staje się świętym darem podanym na ucztę na którą przybyli Bogowie.

Gothi bierze łyk z rogu poczym podaje go dalej tak aby powrócił do niego. Wtedy pije kolejny łyk i zlewa resztę miodu do rytualnego naczynia, nim jednak to uczyni rytuał picia w kręgu można powtórzyć trzykrotnie( wtedy Walkyria uzupełnia napój tak aby dla nikogo nie zabrakło). Gdy reszta miodu została już przelana do Hlautbowl Gothi bierze gałązkę wcześniej przygotowanej iglastej rośliny poczym spryskuje za jej pomocą świętym napojem wszystkich obecnych, całe miejsce świątyni oraz ołtarz. Reszta napoju zostaje wylana na ziemię jako symbol pamięci i dar dla Bogini Ziemi i ogólnie Natury. Jeśli w święcie wzięło udział bardzo wiele osób które się nie znają można ominąć picie z jednego rogu i przejść od razu do błogosławieństwa napojem przelanym do Hlautbowl (choć osobiście nie popieram tej formy rytuału). Gdy znów jesteśmy w małej grupce można po prostu wypić miód z rogu a symboliczną część wylać na ziemię. Podczas tej części rytuału powinniśmy zachować cisze i powagę, oraz nie pić zbyt obficie aby po prostu się nie upić. Po jej zakończeniu rozpoczyna się uczta na której zwykle panuje przyjazna i rozluźniona atmosfera. Śpiewane są pieśni, wznoszone toasty i opowiadane różne historie- to jak ona wygląda w większości zależy od uczestników ale również należy pamiętać aby wszystko robić z umiarem i zawsze odnosić się z szacunkiem do innych.

Na koniec warto zaznaczyć iż podczas rytuałów Asatru nie przywołujemy za każdym razem pary bóstw obu płci (jak to jest na w Wicca) chyba że dane święto ma taki charakter lub też chcemy akurat złożyć ofiarę danym bogom i boginiom. Dla przykładu podczas odprawiania blot poświęconego Bogini Sif nie musimy przywoływać także imienia Thora i odwrotnie składając ofiarę Thorowi nie musimy przywoływać jego żony lub matki.

* * *

Rytuał składania ofiary może się także odbywać poprzez jej spalenie (zwykle odpowiednik wylanej części miodu gdy mamy do czynienia z jedzeniem) lub np utopienie w jeziorze. Korzystając z tych dwóch sposobów możemy złożyć w ofierze bogom tak naprawdę dowolny przedmiot od mięsa poprzez sukno aż przez kosztowności - miód jest najczęściej stosowaną dziś formą ofiary ale wcale nie jedyną.