Hymn do Żywy

Total votes: 3107

Wsiesław Sannikow

О добрая Жива, ты благо рождаешь,
О Жива, от Мары ты нас защищаешь.
Ты мать наша, Жива, отец же наш – Род,
О Жива, храни наш славянский народ!

O dobra Żywa, dobro rodziłeś,
O Żywa, od Mary nas bronisz.
Ty jest matka nasza, Żywa, ojciec że nasz jest Rod,
O Żywa, strzeż nasz słowiański lud!