Maj 2009

Sami sobie cudzy

Total votes: 3430

Maria Janion

Fragment wywiadu z Marią Janion Sami sobie cudzy

Rozmawiała Katarzyna Bielas

W swojej książce proponuje pani przywrócenie naszej zlatynizowanej kulturze nieznanej Słowiańszczyzny, za którą tęsknili i którą przywoływali właśnie romantycy.

Chwała Swarożyca

Total votes: 3396

~~

Chwała chwała Swarożyca
Boga słońca, boga życia

Chwała chwała Perunwica
Boga gromu, boga życia

I Welesa kosmatego
W oku magii ukrytego

Chwała chwała dla Mokoszy
Niech nas Mokosz żywych nosi

Niech brat bratu bracie woła
Dajcie zwierza naszym borom

Niech brat bratu bracie rzecze
Dajcie rybów naszej rzece

Niech brat bratu mówi bracie
Dajcie pokój naszej chacie

A kto wam to palcem wytknie
Niechaj zginie w pierwszej bitwie

A kto was to chce się wyrzec
Niech go zgubi wołchw i żyrzec

Pieśń żerców

Total votes: 3471

Antoni Wacyk

Antoni Wacyk - Pieśń żerców

Swaroże,
Słowiański prawy Boże,
Władyko nasz!
Przyjm dary nasze krasne,
Ukaż nam lica jasne
I drużbą darz

Swaroże,
Tyś jest wolą co tworzy
Wszechrzeczy byt!
Żertwą, pieśnią - zdrawicą
Sławim Cię, Czworolicy,
Tyś Świętowit!

Swaroże,
Praojców naszych Boże,
My ludem Twym,
Chrobre z chrobrych Lucice
Twoje nieśli stanice,
Niesiem i my.

Perun

Total votes: 3450

Władysław Broniewski

Burze chrypią a trąbią
W rogi kręcone chmur.
Wieje chojarów chorągwią
Zły rosochaty bór...

Niebo w świetlistej łunie,
Tętent jakowyś w górze.
To ty jedziesz, Perunie?
Ty to śmigasz na chmurze?

Błyski pociskasz przodem,
Drogi na przełaj wiadome,
Cztery wiatry, cztery źrebce młode,
Smagasz czerwonym gromem.

A popędzaj! A goń! A dogoń!
Kogo w chmurach deszczami gnasz!...
Z garści wydrę ci włócznię-ogień.
Noc ci z karku zedrę - twój płaszcz!

Pieśń Bojana

Total votes: 3286

Ryszard Berwiński

Głód, powietrze, ogień, woda
I wszelaka zła przygoda
Będą temu, kto by starą
Ojców swoich wzgardził wiarą!

Zwierz drapieżny do obory
Między stada czarne mory
Wejdą temu, kto by starą
Ojców swoich wzgardził wiarą!

Chorobą się rozniemoże
I boleści twarde łoże
Zwiąże tego, kto by starą
Ojców swoich wzgardził wiarą!

A gdy skona, garści ziemi
Gdzie by spoczął kośćmi swemi
Nie dostanie, kto by starą
Ojców swoich wzgardził wiarą!

Hymn do Asklepiosa [16]

Total votes: 4029

Homer

Hymn do Asklepiosa

Asklepiosa, chorób lekarza, zaczynam opiewać,
syna Apollonowego, którego boska Koronis,
córka króla Flegyasa, powiła na Woniach dotyjskich
wielką radość dla ludzi, z bolesnych cierpień wybawcę.

Bądź pozdrowiony i ty, mocarzu, tą pieśnią cię błagani!


Εἲς Ἀσκληπιόν

ἰητῆρα νόσων Ἀσκληπιὸν ἄρχομ᾽ ἀείδειν,
υἱὸν Ἀπόλλωνος, τὸν ἐγείνατο δῖα Κορωνὶς
Δωτίῳ ἐν πεδίῳ, κούρη Φλεγύου βασιλῆος,
χάρμα μέγ᾽ ἀνθρώποισι, κακῶν θελκτῆρ᾽ ὀδυνάων.

καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξ: λίτομαι δέ ς᾽ ἀοιδῇ.

Hymn do Heraklesa o lwim sercu [15]

Total votes: 4323

Homer

Hymn do Heraklesa o lwim sercu

Dzeusa potomka, Herakla, opiewać będę, którego
- najdzielniejszego z ziemi mieszkańców - zrodziła Alkmena
w Tebach, gdzie pięknie się tańczy, po wspólnej nocy z Kronidą
ciemnochmurym. On niegdyś po ziemi i morzu bezkresnym

błądził gnany Eurystheusa, władcy, rozkazem;
wielu on czynów zuchwałych dokonał i wiele wycierpiał.
Teraz ciesząc się piękną siedzibą na śnieżnym Olimpie,
tam już przebywa i ma pięknostopą Hebe za żonę.

Witaj, mocarzu, Dzeusowy potomku, daj dzielność i szczęście!

Hymn do Dionizosa [26]

Total votes: 4100

Homer

Hymn do Dionizosa

Bluszczem strojnego Dioniza, głośnego, zaczynam opiewać,
Dzeusa świetnego potomka, a także przesławnej Semele-
jego to nimfy o włosach przepięknych piersią karmiły,
z rąk przejąwszy go ojca i władcy, i z troską chowały

w Nysy dolinach.Dorastał on zgodnie z wolą ojcowską
w grocie pięknie pachnącej, należąc do bóstw nieśmiertelnych,
Kiedy zaś dorósł u bogiń ten bóg, co cześć swą odbiera
w pieśniach, wówczas po leśnych częstokroć chadzał ostępach,
w laur i bluszcz przyodziany i z nimf orszakiem u boku,

Hymn do Demeter [13]

Total votes: 4139

Homer

Hymn do Demeter

Zacznę opiewać Demeter o pięknych włosach, boginie
wielce czcigodną, a z nią Persefonę, jej córkę przepiękną.

Witaj, bogini, strzeż tego miasta i pieśń rozpoczynaj!


Εἲς Δημήτραν

Δημήτηρ᾽ ἠύκομον, σεμνὴν θεάν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν,
αὐτὴν καὶ κούρην, περικαλλέα Περσεφόνειαν.

χαῖρε, θεά, καὶ τήνδε σάου πόλιν: ἄρχε δ᾽ ἀοιδῆς.


przeł. W. Appel

Hymn do Artemidy [9]

Total votes: 3783

Homer

Hymn do Artemidy

W hymnie, Muzo, sław Artemidę, celnego Łucznika
siostrę, z nim razem chowaną, dziewicę sypiącą strzałami,
która poi rumaki w porosłym trzciną Melesie,
po czym żwawo na wozie złocistym przez Smyrnę podąża
wprost ku Klaros, gdzie piękne winnice, tam zaś Apollon

czeka na nią, tę celną łuczniczkę, Sypiącą strzałami!

Pieśnią cię zatem pozdrawiam, a z tobą i wszystkie boginie;
ciebie pierwszą opiewam, od ciebie śpiewać zaczynam.
Jednak, zacząwszy od ciebie, ku innej skieruję swe pieśni.

Hymn do Matki Bogów [14]

Total votes: 4134

Homer

Macierz wszechrzeczy, a także i bogów wszystkich, i ludzi,
Muzo, opiewaj mi, dźwięczna ty córko Dzeusa wielkiego!
Jej to jednako są miłe grzechotki, bębny i flety,
wilczy skowyt i pomruk przez lwy okrutne wydany,

góry echem dźwięczące i w lasach ukryte potoki.

Pieśnią cię zatem pozdrawiam, a z tobą i wszystkie boginie


Εἲς Μητέρα Θεῶν

μητέρα μοι πάντων τε θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων
ὕμνει, Μοῦσα λίγεια, Διὸς θυγάτηρ μεγάλοιο,
ᾗ κροτάλων τυπάνων τ᾽ ἰαχὴ σύν τε βρόμος αὐλῶν
εὔαδεν ἠδὲ λύκων κλαγγὴ χαροπῶν τε λεόντων

Hymn do Hefajstosa [20]

Total votes: 4056

Homer

Hymn do Hefajstosa

Muzo dźwięczna, opiewaj Hefajsta sławnego ze sztuki,
który razem z błękitnooką Ateną wyuczył
ludzi, ziemi mieszkańców, cudownych rzemiosł, gdy przedtem
niby zwierzęta swój żywot wśród gór w jaskiniach pędzili.

Teraz za sprawą Hefajsta słynnego swym kunsztem potrafią
trudom podołać z łatwością, spokoju więc mogą zażywać
w swoich domostwach, gdy rok za rokiem okrągłym upływa.

Bądź mi łaskawy, Hefajście - o biegłość cię proszę i szczęście!

Hymn do Afrodyty [10]

Total votes: 4088

Homer

Kytherejkę na Cyprze zrodzoną będę opiewał,
która darzy śmiertelnych miłymi darami i zawsze
śmieje się cudnym obliczem, i stąpa po kwieciu cudownym!

Bądź pozdrowiona, bogini, władczyni pięknie leżącej
Salaminy i Cypru morskiego, a pieśń daj uroczą,
ja zaś o tobie i innej pamiętać pieśni przyrzekam!


Εἲς Ἀφροδίτην

κυπρογενῆ Κυθέρειαν ἀείσομαι, ἥτε βροτοῖσι
μείλιχα δῶρα δίδωσιν, ἐφ᾽ ἱμερτῷ δὲ προσώπῳ
αἰεὶ μειδιάει καὶ ἐφ᾽ ἱμερτὸν θέει ἄνθος.
χαῖρε, θεά, Σαλαμῖνος ἐυκτιμένης μεδέουσα

Hymn do Hermesa [18]

Total votes: 4276

Homer

Hymn do Hermesa

Kylleńskiego Hermesa opiewam, Zabójcę Argosa,
władcę Kylleny oraz Arkadii w trzody bogatej,
bogów zręcznego posłańca, którego Maja powiła,
córka czcigodna Atlasa, po nocy z Dzeusem spędzonej.

Ona się z dala trzymała od bogów szczęśliwych gromady,
w grocie cienistej mieszkając - tam ciemną nocą Kronida
pieszczot miłosnych kosztował tej nimfy o pięknych warkoczach,
kiedy już Herę białoramienną sen słodki ogarnął;
nie spostrzegli ich związku bogowie ni ludzie śmiertelni.

Hymny do Apollona i Muz [21] i [25]

Total votes: 4263

Homer

Hymn do Apollona

Febie, ciebie i łabędź opiewa, łopocząc skrzydłami,
który przechadza się brzegiem pełnego wirów Peneju,
ciebie także i pieśniarz mający dźwięczną formingę
miłym głosem opiewa na wstępie i końcu swej pieśni.

Bądź pozdrowiony i ty, mocarzu - tą pieśnią cię błagam!


Εἲς Ἀπόλλωνα

φοῖβε, σὲ μὲν καὶ κύκνος ὑπὸ πτερύγων λίγ᾽ ἀείδει,
ὄχθῃ ἐπιθρώσκων ποταμὸν πάρα δινήεντα,
Πηνειόν: σὲ δ᾽ ἀοιδὸς ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
ἡδυεπὴς πρῶτόν τε καὶ ὕστατον αἰὲν ἀείδει.

Hymny do Ateny [11] i [28]

Total votes: 4194

Homer

Hymn do Ateny I

Miasta strażniczkę, Pallas Atenę, zaczynam opiewać,
władną, która wojenne zmagania lubi jak Ares,
okrzyk bitewny i bój, i miasta z ziemią zrównane,
chroni oddziały, co idą do walki i z niej powracają.

Bądź pozdrowiona, bogini, a nam daj pomyślność i szczęście!


Εἲς Ἀθήναν

Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην ἐρυσίπτολιν ἄρχομ᾽ ἀείδειν,
δεινήν, ᾗ σὺν Ἄρηι μέλει πολεμήια ἔργα
περθόμεναί τε πόληες ἀϋτή τε πτόλεμοί τε,
καί τ᾽ ἐρρύσατο λαὸν ἰόντα τε νισσόμενόν τε.

χαῖρε, θεά, δὸς δ᾽ ἄμμι τύχην εὐδαιμονίην τε.

Do Zeusa i Hery [23] i [12]

Total votes: 4154

Homer

Hymn do Dzeusa [23]

Dzeusa, z bóstw najlepszego i największego opiewam,
wszechmocnego, grzmiącego mocarza - on to z Themidą
przy nim blisko siedzącą prowadzi rozważne rozmowy.

Bądź łaskawy, Kronido, największy, najdostojniejszy!


Εἲς Ὕπατον Κρονίδην

Ζῆνα θεῶν τὸν ἄριστον ἀείσομαι ἠδὲ μέγιστον,
εὐρύοπα, κρείοντα, τελεσφόρον, ὅστε Θέμιστι
ἐγκλιδὸν ἑζομένῃ πυκινοὺς ὀάρους ὀαρίζει.

ἵληθ᾽, εὐρύοπα Κρονίδη, κύδιστε μέγιστε.

Strony