Wrzesień 2009

Hymn Posejdona [17]

Total votes: 3721

Orfeusz

Posłuchaj Posejdonie wstrząsający ziemią, kruczowłosy,
Opiekunie koni i jeźdźców, dzierżący w dłoniach trójząb wykuty ze spiżu,
Który zamieszkujesz dno morza o głębokich toniach,
Władco mórz, rozbrzmiewający szumem i hukiem, ziemiotrząsco,
Kołyszący falami, dawco radości, pędzący czworokonnym zaprzęgiem,
Morskimi szumami wzburzający słoną wodę,
Który opiekujesz się trzecią częścią głębokiej wody morza,
Zabawiający się falami i zarazem rybami, morskie bóstwo;
Utwierdź nieruchomość lądu i szybką żeglugę statków.

Hymn Hery [16]

Total votes: 3676

Orfeusz

Opasana ciemnymi dolinami, przejrzysta
Hero wszechwładna królowo, błogosławiona małżonko Zeusa,
Zsyłająca śmiertelnym ożywcze, kojące wiatry,
Matko deszczy, opiekunko wiatrów, wszechrodzicielko;
Bez ciebie bowiem nie rosłoby zupełnie nic, co żywe;
Łączysz się bowiem z każdym potrzebującym, w boskim eterze;
Sama bowiem władasz wszystkim i jesteś królową wszystkiego,
Wzbijająca mgliste szumy wewnątrz kaskad,
Hejże, błogosławiona bogini, wieloimienna, królowo wszystkiego,
Zechciej przybyć, życzliwa, radując się wspaniałą ofiarą.

Hymn Zeusa [15]

Total votes: 3787

Orfeusz

Zeusie wielce czcigodny, Zeusie nieśmiertelny, składamy tobie
To oto, wyzwalające nas, świadectwo oraz modlitwę.
O królu, dzięki twej głowie objawia się ta oto boska,
Ziemia bogini, matka gór i grzmiących wulkanów
I wszystkiego, i morza, w którego głębinach niknie niebo;
Zeusie synu Kronosa, dzierżący berło, zstępujący wśród grzmotów, potężny duchem,
Wszechrodzicielu, wszystkich rzeczy początku i kresie wszystkiego,
Ziemiotrząsco, pomnożycielu, oczyszczający, wstrząsający wszystkim,

Hymn Rei [14]

Total votes: 3642

Orfeusz

Królowo Reo, córo wielokształtnego Protogonosa.
Która mkniesz na dźwigającym byki wozie o świętych kołach,
Otoczona warczeniem bębnów, miłująca szał, rozbrzmiewająca spiżem dziewico,
Matko Zeusa władcy Olimpu, dzierżącego egidę,
Wielce czcigodna, o wspaniałej postawie, błogosławiona współmałżonko Kronosa,
Która radujesz się wzgórzami i budzącymi grozę okrzykami śmiertelnych,
Wszechwładczyni Reo, wzniecająca wojenną wrzawę, potężna duchem,
Darząca kojącymi słowami, zbawczyni, wyzwolicielko, dawczyni początku,

Hymn Kronosa [13]

Total votes: 3600

Orfeusz

Wiecznie młody, ojcze zarówno błogosławionych bogów, jak i ludzi,
Przebiegły, nieskazitelny, mocarny, dzielny Tytanie,
Który wyczerpujesz wszystko i sam na powrót pomnażasz,
Który pętasz niewyslowionymi wieżami bezkresny kosmos.
Wieczny Kronosie wszechrodzicielu, wymowny Kronosie,
Dziecię Gai i upstrzonego gwiazdami Uranosa.
Potomku, naturo, zanikający, małżonku Rei, boski Prometeuszu,
Który zamieszkujesz każdy żywioł kosmosu, protoplasto rodu ludzi,
Przebiegły, najdzielniejszy; wysłuchaj błagalnego głosu,

Hymn Heraklesa [12]

Total votes: 3694

Orfeusz

Heraklesie potężny duchem, mocarny, dzielny Tytanie,
O potężnej ręce, niepokonany, wsławiony ciężkimi próbami,
Wielokształtny, ojcze czasu, wieczny i łaskawy,
Ogromny, o dzikim usposobieniu, oblegany modłami, wszechpotężny.
Mający wszechmocne serce, wielka potęgo, łuczniku, jasnowidzący,
Pożerający wszystko, rodzicu wszech rzeczy, najwyższy, pomocniku wszystkich,
Który poskromiłeś zapędy śmiertelnych, prześladując dzikie plemię,
Pragnący pokoju wychowawco dzielnej młodzieży, wspaniale uczczony,

Hymn Pana [11]

Total votes: 3824

Orfeusz

Wzywam potężnego Pana, opiekuna pasterzy, całość kosmosu.
Niebo i morze oraz. ziemię wszechwładczynię,
I niegasnący ogień; one bowiem są ciałem Pana.
Przybądź, błogosławiony, tancerzu, towarzyszący w drodze Chorom, biegający w koło.
Na kozich nogach, oddający się z rozmiłowaniem bakchicznemu szałowi, kryjący się w grotach,
Wesołym tańcem i śpiewem napełniający kosmos harmonijnym dźwiękiem,
Cudowny obrońco śmiertelnych przed zjawami i lękami,
Radujący się [na widok] pasterzy kóz i innych zwierząt wśród źródeł,

Na Heliosa [8]

Total votes: 3779

Orfeusz

Wysłuchaj, o błogosławiony, mający wszechwidzące, wieczne oczy.
Lśniący złotem Tytanie, Hyperionie, światło niebiańskie,
Niezrodzony, nieustający, widoku zachwycający dla żywych stworzeń,
[zwiastujący] pomyślność stwórco jutrzenki, złowróżbny [znaku] dla nocy,
Mający władzę nad porami roku, stopami [tych] czterech nóg tańczący dookoła,
Szybkonogi, dawco korzeni, płomienny, radośnie spoglądający, woźnico,
Jadący na rydwanie po ogromnym kolistym torze,
Wspaniały przewodniku pobożnych, gwałtowny [wobec] świętokradców,

Do Gwiazd [7]

Total votes: 3722

Orfeusz

Wzywam święty blask niebiańskich gwiazd,
Dźwiękami godnymi bogów przywołując nieskalane bóstwa.
Gwiazdy niebiańskie, ukochane dzieci czarnej Nocy,
Cyklicznie krążące wokół jej tronu.
Błyszczące, płomienne, wieczni rodzice wszystkiego,
Rządzące przeznaczeniem, będące władcami każdego losu,
Prowadzące ludzi śmiertelnych boską drogą,
Czuwające nad sferą siedmiu świateł, błąkające się w powietrzu,
Niebiańskie, jak i ziemskie, płomienne w swym biegu, niezniszczalne na wieki.
Lśniące zawsze na ciemnym całunie nocy.

Do Protogonosa [6]

Total votes: 3668

Orfeusz

Wzywam Protogonosa o podwójnej naturze, potężnego, błądzącego w eterze,
Narodzonego z jaja, chlubiącego się złocistymi skrzydłami,
Byczogłowego, zaród ludzi błogosławionych i śmiertelnych,
Pamiętne nasienie; czczonego licznymi świętami Erikepajosa,
Niewysłowionego, łopoczącego w ukryciu, pełen blasku płód,
Którego oczy zasnuwa ciemna mgła;
Kręcisz się wszędzie w kosmosie na trzepoczących skrzydłach,
Sprowadzający wspaniale święte światło, od niego nazywam cię Fanesem,
Priapem władcą i bystrookim Blaskiem.

Hymn do Uranosa [4]

Total votes: 3799

Orfeusz

Uranosie wszechrodzicielu, niezniszczalny, wieczny żywiole kosmosu,
Pierworodny, wszystkich rzeczy początku i wszystkiego kresie,
Ojcze Kosmosie, na kształt kuli obracający się ciągle wokół ziemi,
Siedzibo błogosławionych bogów, podróżujący obrotami kulistej sfery,
Czczony aż po krańce ziemi, jako niebiański i ziemski opiekun wszystkich,
Mieszczący w piersiach nieodwracalne lory Kosmosu,
Ciemny, niepokonany, skrzący się gwiazdami, wielokształtny, Widzący wszystko, potomku Kronosa, błogosławiony, najpotężniejsze bóstwo.

Zasady

Total votes: 3863

Solon

καλο κἀγαθίαν ὅρκου πιστοτέραν ἔχε

Uważaj cnotę za bardziej godną zaufania niż przysięgę.

Trust Good Character More Than Promises.

μὴ ψεύδου

Nie kłam.

Do Not Speak Falsely.

τὰ σπουδαῖα μελέτα

Dąż do tego, co warte dążenia.

Do Good Things.

φίλους μὴ ταχὺ κτῶ· οὓς δ' ἂν κτήσῃ μὴ ἀποδοκίμαζε

Nie pozyskuj zbyt szybko przyjaciół, a tych, których już pozyskałeś, nie odtrącaj od siebie.

Do Not Be Hasty In Making Friends, But Do Not Abandon Them Once Made.

Przyjęcie Asatru

Total votes: 2744

Viking

Dla tych z nas którzy nie wychowywali się w pogańskich rodzinach przyjęcie Asatru jest pierwszym i najważniejszym rytuałem w życiu. Podczas zaprzysiężenia składamy przysięgę wierności naszym Bogom przez co pozostawiamy za sobą nasze dawne wierzenia (niezależnie od tego jaką religie lub światopogląd wcześniej wyznawaliśmy) i stajemy się częścią klanu/plemienia Bogów. W pewnym sensie stajemy się ich krewniakami.

Hymn do Dionizosa [7]

Total votes: 3734

Homer

Wspomnę o Dionizosie, potomku przesławnej Semele,
jak się pojawił u brzegu jałowej morskiej pustyni,
tuż przy sterczącym przylądku, przybrawszy postać młodzieńca
w kwiecie młodości! Piękne i ciemne kędziory mu głowę
w krąg okalały, a płaszcz purpurowy okrywał ramiona
krzepkie. I oto na statku, co piękne miał ławy wioślarskie,
nagle korsarze tyrseńscy zjawili się, morzem o barwie
wina płynący, a złe przeznaczenie ich tam sprowadziło.
Kiedy dostrzegli obcego, natychmiast nań uderzyli,

Hymn do Afrodyty [6]

Total votes: 4047

Homer

Afrodytę czcigodną, zwieńczoną złotem i piękną
będę opiewał - jej to morskiego Cypru warownie
los dał w udziale, bo tam ją wilgotny podmuch Zefira
uniósł, płynącą na fali przez morze szumiące rozgłośnie,
w pianie łagodnej, a Hory o złotych diademach we włosach
mile przyjęły boginię i w strój ją boski odziały;
głowę niebiańską przybrały w misternie spleciony wianuszek,
piękny, cały ze złota, a płatkom uszu przydały
cennych kolczyków w kształcie rumianku, mosiężnych i złotych.
Szyję jej delikatną i piersi srebrzyste zdobiły

Hymny do Dioskurów [17]

Total votes: 3992

Homer

Hymn do Dioskurów

Muzo dźwięczna, opiewaj Kastora wraz z Polydeukiem,
synów Tyndara, Dzeusa potomków Olimpijskiego,
których pod szczytem Tajgetu zrodziła Leda czcigodna,
ciemnochmurego Kronidy miłosnym podstępem zwiedziona!

Was, Tyndarydzi, pozdrawiam, rumaków poskromicicli!


Εἲς Διοσκούρους

Κάστορα καὶ Πολυδεύκἐ ἀείσεο, Μοῦσα λίγεια,
Τυνδαρίδας, οἳ Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἐξεγένοντο:
τοὺς ὑπὸ Τηϋγέτου κορυφῇς τέκε πότνια Λήδη
λάθρη ὑποδμηθεῖσα κελαινεφέι Κρονίωνι.

χαίρετε, Τυνδαρίδαι, ταχέων ἐπιβήτορες ἵππων.

Hymn do Selene [32]

Total votes: 3934

Homer

Mene odwieczną, skrzydlatą, zacznijcie. Muzy, opiewać,
słodkośpiewne córki Kronidy, pieśni znawczynie!
Światłość z oblicza niebiańskiej bogini spływa na ziemię,
kiedy się toczy szlakiem podniebnym i piękną roztacza
jasność świetlistą, a mroczne przestworza blaskiem wypełnia,
z jej złocistego wieńca płynącym, i świecą promienie,
gdy w Okeanu wodach obmywszy piękne swe ciało,
w szatę odziana błyszczącą z oddali boska Selene,
lśniące źrebce o pysznych karkach zaprzągłszy do wozu,
śpiesznie pogania owe rumaki z pięknymi grzywami,

Do Heliosa [31]

Total votes: 3861

Homer

Muzo, dziecię Dzeusowe, Kalliope, teraz Heliosa,
bóstwo promienne, zacznij opiewać! Euryfaessa
pięknooka zrodział go Ziemi i Nieba synowi;
sławna bowiem Euryfaessę poślubił Hyperion,
siostrę rodzoną, a ona mu dała dzieci przepiękne:
Eos różanoramienną, Selene o włosach przepięknych
oraz niestrudzonego Heliosa, równego niebianom,
który i ludziom przyświeca, i bogom wieczyście żyjącym,
którydosiadłysz. Lękiem przejmuje jego spojrzenie
spod złocistego hełmu, promienie też blaskiem wspaniałym

Strony