luty 2011

Fragmenty etyczne

Total votes: 4303

Demokryt

Jest znakiem opanowania podporządkować się prawu, zwierzchnikowi i mądrzejszemu.

Ciężko jest być posłusznym komuś gorszemu.

Nie osiągnie się ani sztuki ani nauki jeśli [przedtem] nie będzie się uczyć.

Wielu takich, którzy nigdy nie uczyli się rozumu, żyje zgodnie z rozumem.

Dobro i prawda są te same dla wszystkich ludzi, natomiast dla każdego co innego jest przyjemne.

Właściwa miara we wszystkim jest czymś pięknym, natomiast nadmiar czy niedobór nie wydaje się czymś takim.

Hieroi logoi - tajne nauki starożytnych Greków?

Total votes: 4455

Włodzimierz Lengauer

Wydawać by się mogło, że obraz świata człowieka Antyku greckiego był stosunkowo prosty i jednolity, a wiedza o świecie powszechnie dostępna. Nauka w nowożytnym rozumieniu tego pojęcia odgrywała w kształtowaniu się obrazu świata rolę niewielką, wierzenia religijne – ogromną.