Maj 2011

Herakles

Total votes: 4149

Asphodelus

TEOLOGIA

Przydomki Heraklesa

Charakterystyka Heraklesa

Bóg siły fizycznej, męstwa, dzielności, wytrwałości, brawury, odwagi oraz zwycięstwa. Jedyny heros który został ubóstwiony i wzięty do Hadesu. Wydaje się być najbardziej ludzkim z Bogów, przeżywającym najwięcej ziemskich rozterek.

Identyfikowany z rzymskim Herkulesem.

Religia Bałtów

Total votes: 3992

~~

Prusowie i Litwini mieli liczny panteon bóstw, uosabiających i regulujących wszystkie aspekty życia i śmierci. Wspomniana wyżej w cytacie z Kroniki halicko-wołyńskiej czwórka - Nonadiej, Telawel, Diwiriks i Mejdejn - może posłużyć za przykład: pierwszy z nich był bogiem nieszczęścia, drugi kowalem, który słońce skował i zawiesił na niebie, trzeci władcą ptaków i zajęczym bogiem, ostatni bogiem lasu i łowów. W 1258 roku korpus litewski, któremu przeszła koło nosa szansa na złupienie grodu "żalił się i spluwał, krzycząc Janda! i wzywając ich bogów Nonadieja i Diwiriksa oraz innych".

Pochwała Juliana

Total votes: 3932

Ammianus Marcellinus

Kiedy zrządzeniem losu te wydarzenia toczyły się w świecie rzymskim, cesarz, już po raz ósmy będąc konsulem, powołał w Wiennie cezara do grona mężów konsularnych. Ten bowiem pchany wewnętrzną potrzebą marzył o zgiełku bitewnym i wyrzynaniu barbarzyńców. Przygotował już także połączenie w całość kawałków rozbitej prowincji, jeśli tylko mu pozwoli szczęśliwy powiew fortuny.

Planeta Wenus w wierzeniach Słowian

Total votes: 3341

~~

Planeta Wenus jest jasnym obiektem widocznym tuż nad horyzontem wcześnie rano bądź późnym wieczorem. W religiach indoeuropejskich jej status bogini i szereg cech łączących ją ze słońcem i księżycem. Prawdopodobnie podobnie było również w przypadku religii Słowian.

Ponieważ Wenus widoczna jest na niebie tylko rano bądź wieczorem rozróżniano ją w Polsce jako Gwiazdę Zaranną oraz jako Gwiazdę Wieczorną. Występowała ona więc w wyobrażeniach w dwóch postaciach, a czasem nawet w trzech, o czym dalej.