Wrzesień 2011

O bóstwie

Total votes: 4068

Sekstus Empiryk

Fragment z III księgi Zarysów pirrońskich

Ponieważ bóstwo jest według orzeczenia większości najbardziej działalną przyczyną, przeto rozpatrzmy najpierw sprawę bóstwa, po tym wszelako zastrzeżeniu, że, stosując się do wskazań życia bez żadnych stanowieńczych urojeń, nie odmawiamy bogom bytu, żywimy dla nich cześć i mówimy, że są opatrzni, a tylko przeciwko wyrychlaniu się dogmatyków powiadamy, co następuje:

Autorzy

Total votes: 2936

~~

Reprezentujemy odmienne rozumienia pogaństwa i różne tradycje. Łączy nas twórczy do nich stosunek i otwartość na współczesną rzeczywistość, z której nie zamierzamy emigrować, ale znaleźć sie w niej przy pomocy politeistycznego światopoglądu.

Redakcja strony i blogerzy:

Asphodelus - odpowiedzialny za dział hellenistyczny. Do niego prosimy kierować teksty przynależne do tej tradycji. Dołączył do nas 19 Martius 2763 a.u.c. (czyli w pospolitej rachubie czasu: 19 marca 2010).