Asatru

Wierność

Total votes: 3134

Viking

Pojęcie wierności w Asatru jest chyba najbardziej ze wszystkich szlachetnych cech zbliżone do słownikowego opisu tego słowa. Oznacza ono po prostu wierność wobec wszystkich podjętych przez nas zobowiązań, umów i przyrzeczeń, również tych podjętych przed samym sobą. Przyjmując Asatru jako swoją religie, niezależnie od tego czy składaliśmy przysięgę w obecności ,,rodziny” czy też robiliśmy to jedynie w sercu, świadomie staliśmy się członkami klanu/plemienia Asów i Wanów przez co obowiązuje nas wierność i szczerość wobec nich.

Honor

Total votes: 2885

Viking

Eddy i Sagi podają nam liczne przykłady ludzi i Bogów którzy postępowali zgodnie z honorem oraz tych dla których honor był nic nie znaczącym pojęciem. Tyr, Bóg przysiąg i honoru, nie wahał się dla tej wartości poświęcić swej dłoni przez co stał się dla nas wzorem do naśladowania, natomiast jego ojciec Hymir złamał przyrzeczenie dane Bogom przez co na wieki okrył się niesławą i splamił swój honor. W Asatru jest on wewnętrznym drogowskazem pozwalającym nam postępować właściwie, zgodnie z moralnym racjonalizmem naszej ścieżki.

Prawda

Total votes: 2948

Viking

Kolejną wartością cenioną przez Asatru jest prawda. Zdajemy sobie sprawę że jest to pojęcie mogące mieć dla każdego człowieka wiele różnych znaczeń, każdy może uznawać ze prawdę coś co dla innych jest fałszem. W istocie nie ma dwóch ludzi myślących dokładnie tak samo i uznających dokładnie to samo za prawdę, nawet jeśli mają podobne poglądy i sposób myślenia. Żaden z nasz nie posiada też wiedzy absolutnej o świecie czy Bogach. Nadawanie takiego tytułu komukolwiek (również któremuś z Bogów) było by sprzeczne z naturą i prowadziło do tyranii.

Odwaga

Total votes: 2963

Viking

Odwaga jest najważniejszą ze wszystkich szlachetnych cech Asatru, zwykle wymienianą na początku każdego spisu wartości dokonywanego przez poszczególne wspólnoty. Dzieje się tak ponieważ to dzięki odwadze jesteśmy w stanie żyć w zgodzie z pozostałymi cnotami takimi jak prawda, wierność, honor czy samo-zaufanie. Niestety zbyt często jest ona utożsamiana jedynie z odwagą na polu bitwy, w bezpośredniej walce. Szczególnie osoby słabo znające Asatru tak właśnie myślą często uznając nas za awanturników których religia opiera się jedynie na przemocy i fizycznej walce.

Strony