Pantheion

Boskie Potomstwo Zeusa

Total votes: 3459

Zoroastres

Wyjaśnienie

Genealogie i teogonie były w starożytności gatunkami twórczości teologicznej. Nie tyle relacjonowały przebieg wypadków, co metaforycznie opisywały naturę Bogów. Nic dziwnego zatem, że w różnych źródłach pojawiają się różne powiązania genealogiczne między Bogami.

Ustawa o pogrzebach i grobach

Total votes: 3381

Julian

Konieczne jest dla nas, gdyśmy gruntownie obmyślili to, czemu teraz udzielić chcemy mocy prawa, odnowić znany stary zwyczaj, który mając na myśli dawni ludzie i ustawy dali nam dobre, i zrozumieli całą odległość dzielącą życie i śmierć, i przydzielili każdej z tych dziedzin uprawę odrębnych czynności, gdyż, zdaniem ich, śmierć jest nieprzerwanym spoczynkiem — to właśnie jest ów opiewany przez poetów „spiżowy sen” — życie zaś, przeciwnie, wiele rzeczy bolesnych, wiele przyjemnych zawiera, a więc to poczucie lepsze, to wręcz odmienne.

Do Edessenian

Total votes: 3453

Julian

W stosunku do wszystkich Galilejczyków zająłem stanowisko tak łagodne i ludzkie, że żaden z nich nie doznaje gwałtu, nie jest wbrew swej woli do świątyni wleczony ani w inny sposób podobny krzywdzony. Mimo to jednak Galilejczycy kościoła ariańskiego przez bogactwo zepsuci podnieśli rękę na uczniów Walentyna i w Edessie odważyli się na takie czyny, jakie w żadnym grodzie praworządnym zdarzyć się nie mogą.

Do Bostrenów

Total votes: 3463

Julian

Myślałem, że przywódcy Galilejczyków będą żywić dla mnie większą wdzięczność niż dla tego, kto przede mną władzę posiadał. Za jego to bowiem czasów się zdarzało, że większość ich bywała wysyłana, ścigana i więziona, że liczne skupienia tzw. „heretyków” bywały tak, jak w Samosatach, w Kyzyku, Paflagonii, Bitynii i Galacji, a również u wielu innych szczepów nawet mordowane, a wsie ich pustoszone i doszczętnie burzone. Za moich natomiast czasów działo się wręcz przeciwnie, bo już zesłani zostali odwołani, dotknięci konfiskatą otrzymali od nas możność prawnego odzyskania całego mienia.

Do Aleksandyjczyków

Total votes: 3351

Julian

Gdyby założycielem Waszego grodu był nawet ktoś z obcej ziemi, to naruszający Wasze prawa ponieśliby i w tym wypadku należytą karę za to, że woleli żyć poza prawem i wprowadzili do Was głosicieli nowej nauki, i nie mieliby rozsądnego powodu domagać się od nas powrotu Atanazego. Skoro jednak założycielem tego grodu jest Aleksander, posiadaczem zaś bóg i król Sarapis wraz z zasiadającą z nim dziewicą i królową całego Egiptu Izydą... to chora część grodu bez współzawodnictwa ze zdrową poważyła się przywłaszczyć sobie nazwę całości. Na bogi, Aleksandryjczycy!

Do Arsakiosa, arcykapłana Galacji

Total votes: 3482

Julian

Wiara Hellenów przez nas samych, co za nią idziemy, nie jest jeszcze zabezpieczona rozumnie. Bogów dzieło jest, co prawda, wielkie i wspaniałe i nawet wszelkie pragnienia i nadzieje przewyższające (niech słowa te wybaczy mi łaskawie Adrasteja!); przecież tak ogromnego i głębokiego przewrotu w czasie tak krótkim nikt na chwilę przedtem nawet w modlitwie pragnąć się nie odważał.

Do Teodora Arcykapłana

Total votes: 3498

Julian

LIST 44 (89)

Ułożyłem, do Ciebie — w przeciwieństwie do wszystkich innych — pismo bardziej prywatnego charakteru, gdyż w Tobie, jak myślę, jest więcej dla mnie przyjaźni niż w ludziach pozostałych. Niemałą bowiem [przyjaźni przyczyną] jest wspólny przewodnik duchowy, a Ty zapewne pamiętasz, choć dawno to już było, że przebywając jeszcze na Zachodzie, skorom tylko się dowiedział, że Ty mu się bardzo podobasz, uznałem Cię za mego przyjaciela. Co prawda, zwykłem pochwalać wielce ostrożne słowa poety

przecież jam nigdy
Jego nie spotkał, nie widział,

Tytuły Demeter

Total votes: 3243

Rutilius

Demeter Aglaocarpus Dawczyni dobrych owoców
Demeter Aglaodorus Obdarzająca wspaniałymi darami
Demeter Anassa Pani
Demeter Anesidora Ta, która wysyła dary
Demeter Carpophorus, Karpophoros, Malophorus Przynosząca owoce
Demeter Chloe Zielona
Demeter Chrysaorus

Strony