Marzec 2011

Blot, Faining i Sumbel

Total votes: 3058

Rebecca Radcliff

Pochodzenie rytuału Blot

- Blot, wymawiane jako "bloat"; blot jest rytuałem zawierającym ofiarę, zwyczajowo obejmującą poświęcanie krwi [ zobacz szczegóły poniżej ]; ofiara składana jest Bogom, jako prośba o błogosławieństwo, po którym odbywa się tradycyjna uczta. ( najczęściej z mięsa poświęconego zwierzęcia).

- W języku staro nordyckim słowo blot oznacza 'poświęcenie', 'ucztę' i krew'. Zaś blota znaczy 'wyznawać' lub 'poświęcać'.

Rytuał zmazania chrztu

Total votes: 2982

Viking

Rytuał zmazania chrztu (inaczej dechrystianizacja) jak sama nazwa wskazuje, polega na uwolnieniu się od wpływu tego chrześcijańskiego obrzędu, w rzeczywistości mniej lub bardziej narażającego człowieka na działanie mocy bliskowschodniego boga Jahwe. Pojawił się na początku średniowiecza będąc ponadwyznaniową pogańską odpowiedzią (zmazanie chrztu praktykowali Germanie, Słowianie czy Bałtowie niezależnie od siebie w różnych wiekach) na przymusowe chrystianizacje często prowadzone "z urzędu" przez miejscowych władców lub obcych najeźdźców.