Sierpień 2009

Pracowitość

Total votes: 2852

Viking

Pracowitość jest cechą pozwalającą nam osiągnąć nasze cele zarówno w kwestiach naszej wiary jak i w życiu codziennym. Człowiek pracowity jest to człowiek działający z energią i chęcią na każdym polu swojego życia. Przez cały czas powinniśmy się rozwijać i iść na przód za przykładem naszych duchowych przodków i Bogów. Dla przykładu gdyby nie pracowitość połączona z odwagą, pewnością siebie i wytrwałością Wikingowie nigdy nie dotarli by do Nowego Świata a Odyn nie zdobyłby wiedzy która stała się jego udziałem.

Gościnność

Total votes: 2858

Viking

Gościnność jest cechą docenianą chyba we wszystkich dawnych cywilizacjach, niezależnie od miejsca ich pochodzenia i okresu w jakim się kształtowały. W świecie w którym istniało znacznie mniej ludzkich siedzib, życie było o wiele cięższe niż dziś i wzajemna pomoc decydowała często o życiu lub śmierci. Stosunki między przyjaciółmi czy krewnymi również były o wiele bardziej rozbudowane niż obecnie.

Samo-dyscyplina

Total votes: 2838

Viking

Samodyscyplina (samokontrola) jest cechą pozwalającą nam utrzymać ład i porządek w naszej społeczności niezależnie od tego czy żyjemy w wielkim mieście czy też małej osamotnionej chatce gdzieś w górach. Kieruje ona nasz wewnętrzny kompas honoru i moralności we właściwą stronę i pozwala kontrolować własne uczynki. Ponieważ w Asatru nie istnieje żadna sztuczna lista „grzechów” czy rzeczy zakazanych, właśnie samodyscyplina pozwalająca nam się kontrolować w każdej sytuacji jest tak ważna.

Teologia Platona

Total votes: 3923

Rutilius i Zaratustra

Platon słusznie uważany jest za wielkiego mędrca i nauczyciela cywilizacji Zachodu. Nie oznacza to jednak, że każdy pomysł tego mistrza należy przyjmować jako prawdę objawioną. Sam pozostawił nam swe dzieła w formie dialogów, w których przedstawia rozmaite stanowiska, często ścierające się ze sobą tak, że nie zawsze wiadomo nawet, które sam autor podzielał. Sądzę więc, że nie obrazi się, jeśli pewne jego poglądy poddam tu krytyce.

Wierność

Total votes: 3123

Viking

Pojęcie wierności w Asatru jest chyba najbardziej ze wszystkich szlachetnych cech zbliżone do słownikowego opisu tego słowa. Oznacza ono po prostu wierność wobec wszystkich podjętych przez nas zobowiązań, umów i przyrzeczeń, również tych podjętych przed samym sobą. Przyjmując Asatru jako swoją religie, niezależnie od tego czy składaliśmy przysięgę w obecności ,,rodziny” czy też robiliśmy to jedynie w sercu, świadomie staliśmy się członkami klanu/plemienia Asów i Wanów przez co obowiązuje nas wierność i szczerość wobec nich.

Honor

Total votes: 2884

Viking

Eddy i Sagi podają nam liczne przykłady ludzi i Bogów którzy postępowali zgodnie z honorem oraz tych dla których honor był nic nie znaczącym pojęciem. Tyr, Bóg przysiąg i honoru, nie wahał się dla tej wartości poświęcić swej dłoni przez co stał się dla nas wzorem do naśladowania, natomiast jego ojciec Hymir złamał przyrzeczenie dane Bogom przez co na wieki okrył się niesławą i splamił swój honor. W Asatru jest on wewnętrznym drogowskazem pozwalającym nam postępować właściwie, zgodnie z moralnym racjonalizmem naszej ścieżki.

Prawda

Total votes: 2943

Viking

Kolejną wartością cenioną przez Asatru jest prawda. Zdajemy sobie sprawę że jest to pojęcie mogące mieć dla każdego człowieka wiele różnych znaczeń, każdy może uznawać ze prawdę coś co dla innych jest fałszem. W istocie nie ma dwóch ludzi myślących dokładnie tak samo i uznających dokładnie to samo za prawdę, nawet jeśli mają podobne poglądy i sposób myślenia. Żaden z nasz nie posiada też wiedzy absolutnej o świecie czy Bogach. Nadawanie takiego tytułu komukolwiek (również któremuś z Bogów) było by sprzeczne z naturą i prowadziło do tyranii.

Odwaga

Total votes: 2957

Viking

Odwaga jest najważniejszą ze wszystkich szlachetnych cech Asatru, zwykle wymienianą na początku każdego spisu wartości dokonywanego przez poszczególne wspólnoty. Dzieje się tak ponieważ to dzięki odwadze jesteśmy w stanie żyć w zgodzie z pozostałymi cnotami takimi jak prawda, wierność, honor czy samo-zaufanie. Niestety zbyt często jest ona utożsamiana jedynie z odwagą na polu bitwy, w bezpośredniej walce. Szczególnie osoby słabo znające Asatru tak właśnie myślą często uznając nas za awanturników których religia opiera się jedynie na przemocy i fizycznej walce.

Droga herosa jako model rozwoju duchowego

Total votes: 4086

Zoroastres

Pogaństwo, jak każda religia zakłada pewien model rozwoju duchowego. Jest to model pod wieloma względami różny i pod wieloma względami w odmiennym kierunku odmienny w stosunku do proponowanego wiernym przez chrześcijaństwo, stąd, jak sądzę, użyteczne będzie przeprowadzenie porównania tych dwóch modeli.

Chrześcijański model rozwoju duchowego

PERUN

Total votes: 3208

Julian Tuwim

przyszli - i siekierami rąbać go zaczęli,
i rzucili na ziemię, plwając i złorzecząc,
i przywiązali do końskiego chwosta,
i w cwał puścili konia...

Dumny bóg milczał. Podskakując śmiesznie,
wlókł się i tarzał po ostrych kamieniach,
szargał oblicze swoje święte w błocie...

A tamci stali, mściwie i bezradnie,
z zaciśniętymi zbielałymi wargi,
stali w milczeniu, choć gniew w piersiach kipiał
jak war gorący...