Wrzesień 2009

Hymny do Hestii [24] i [29]

Total votes: 4554

Homer

Hymn do Hestii [24]

Hestio, ty Apollona, mocarza, celnego łucznika,
również w Pytho przeświętym doglądasz świętego przybytku;
zawsze z twoich warkoczy wilgotna spływa oliwa.
Przybądź, przybądź do tego domostwa, bo serce masz wielkie,

z Dzeusem przemądrym; a przydaj zarazem wdzięku mej pieśni!


Εἲς Ἑστίαν

ἑστίη, ἥτε ἄνακτος Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο
Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις,
αἰεὶ σῶν πλοκάμων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον:
ἔρχεο τόνδ᾽ ἀνὰ οἶκον, ἕν᾽ ἔρχεο θυμὸν ἔχουσα

Hymn do Priapa

Total votes: 4558

~~

Witaj, o Priapie, święty ojcze rzeczy,
Witaj i daj mi pełną blasku młodość,
Spraw aby chłopcom i pięknym dziewczynom
Ten mój zuchwały członek się podobał
I bym wśród żartów i ciągłej zabawy
Rozpraszał troski, które duszy szkodzą,
I bym się twardej zbyt nie bał starości,
Bym nie drżał z lęku przed nieszczęsną śmiercią,
Która w dom ciągnie zawistny Podziemia,
Gdzie dusze zmarłych okrutny król więzi,
Skąd los nie daje nikomu powrócić.
Witaj, o Priapie, święty ojcze, witaj.

Mandukja-Upaniszada

Total votes: 3503

~~

Om, ta odwieczna mantra, jest wszystkim,
A oto jej objaśnienie:
To, co jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, jest sylabą Om,
Jak i to, co trzy czasy przekracza, jest Om sylabą.

Zaprawdę to wszystko jest brahmanem,
Ten oto atman jest brahmanem,
Atman cztery stany w sobie zawiera.

Pierwszy stan to Waiśwanara - stan Wspólny Wszystkim, stan czuwania,
Z siedmiu członów i dziewiętnastu obliczy się składa,
Świadomość jego skierowana jest na zewnątrz,
Odbiera niesubtelne przedmioty.

Tytuły Zeusa

Total votes: 4442

Rutilius

Zeus Alexikakos Odwracający zło
Zeus Agamemnon Bardzo stanowczy (Sparta)
Zeus Agathodaimôn , Agathos Deos Dobry Bóg
Zeus Agetor Władca mężczyzn
Zeus Agonios pomocny w zawodach
Zeus Agoraeus czuwający nad agorą i handlem

Iśa-Upaniszada

Total votes: 3278

~~

Om! Tam oto pełnia, to wszystko tutaj pełnia,
Z pełni wyłania się pełnia i znów pełnia pozostaje,
Z pełni połączonej z pełnią.

Wszystko, co na świecie się porusza, w Panu oby było zanurzone,
Możesz używać, dlatego żeś się wyrzekł,
Nie pożądaj niczyjego bogactwa.

Wtedy nawet działając, można pragnąc żyć sto lat,
Gdyż w tym właśnie przypadku, nie ma dla ciebie innej drogi,
Tylko wtedy czyn nie przylega do człowieka.

Hymn Charyt [60]

Total votes: 4440

Orfeusz

Wysłuchajcie mnie, o Charyty wielkiego imienia, wspaniale uczczone,
Córy Zeusa, jak i Eunomii o głębokim łonie,
Aglajo, Talio, jak i przebogata Eufrozyne,
Rodzicielki radości, wdzięczne, łaskawe, nieskalane,
Wielokształtne, wiecznie kwitnące, tęsknoty śmiertelnych;
Upragnione, wciąż powracające, o różanych twarzach, powabne;
Przybądźcie dawczynie bogactwa, zawsze przyjazne wyznawcom.


Przełożył Jacek Dziubiński

Hymn Erosa [58]

Total votes: 4435

Orfeusz

Wzywam potężnego, świętego, upragnionego, słodkiego Erosa,
Potężnego łucznika, skrzydlatego, płomiennego i szybkiego w swym biegu,
Śpiewającego razem z bogami i śmiertelnymi ludźmi,
Zręcznego, o podwójnej naturze, dzierżący klucze do wszystkiego,
Powietrznego nieba, morza, ziemi, i jak daleko bogini
Wszechrodzicielka dająca zielone plony żywi tchnienie śmiertelnych,
I tak daleko, jak [sięga] szeroki Tartar i szumiące morze;
Sam jeden władasz bowiem sterem tego wszystkiego.
Hejże, błogosławiony, przychyl się czystym modłom wyznawców,

Hymn Nimf [51]

Total votes: 4463

Orfeusz

Nimfy, córy wielkodusznego Okeanosa,
Mające domy w głębinach ziemi,
Mieszkające w ukryciu, żywiące Bakchosa, ziemskie, darzące weselem,
Żywiące owoce, Panie łąk, biegające krętymi ścieżkami, święte,
Lubiące groty, radujące się jaskiniami, krążące w mroku,
Źródlane, natchnione, pokryte rosą, zwinnie stąpające,
Zjawiające się, ukryte nimfy leśnych jarów, obsypane kwiatami,
Tańczące wraz z Panem na wzgórzach, wykrzykujące „ełaj",
Spływające ze skał, pełne wdzięku, brzęczące, wędrujące po górach,

Hymn Semele [44]

Total votes: 4363

Orfeusz

Wzywam dziewicę Tebańską, wszechwładną królową,
Semele o pięknych kształtach, uroczych kędziorach i głębokim łonie,
Matkę noszącego tyrsy Dionizosa, dawcy radości,
Która rozpędziła wielkie zmartwienia ognistym blaskiem,
Rozsławiając zamysły nieśmiertelnego Zeusa Kronidy.
Pełniąca zaszczytną godność u szlachetnej Persefony,
Wśród ludzi śmiertelnych po trzyletnich okresach,
[Od] kiedy wtajemniczyli twojego Bakchosa. szlachetne dziecię,
W godne bogów uczty ofiarne i święte misteria.

Hymn Hor [43]

Total votes: 4497

Orfeusz

Hory, córy Temidy i Zeusa władcy,
Eunomio i Dike, jak i przebogata Ejrene,
Wiosenne, trawiaste, kwieciste, nieskalane,
Mieniące się wszelkimi barwami, mocno pachnące w kwiecistych tchnieniach,
Hry wiecznie kwitnące, krążące, o przyjemnym wyglądzie,
Przywdziewające pełne rosy szaty [z] bujnego kwiecia,
Towarzyszki zabaw świętej Persefony, kiedy Mojry
I Charyty, służąc Zeusowi i Matce dawczyni plonów,
Sprowadzają je wirującymi tanecznymi kręgami ku światłu;
Przybądźcie na święte uroczystości ofiarne, o przynoszące niezawodnie

Hymn Korybanta [39]

Total votes: 4271

Orfeusz

Wzywam najpotężniejszego króla wiecznej ziemi,
Szczęsnego Korybanta, wojowniczego, przerażającego,
Nocnego Kuretę, powstrzymującego straszne zmory,
Obrońcę przed zjawami, błąkającego się samotnie Korybanta,
Wielokształtnego władcę, boga o podwójnej naturze, zmiennego,
Morderczego, zranionego przez dwóch braci,
Który przybrałeś cechy świętego ciała Deo,
Przybierający postać dzikiego zwierza, mrocznego wodnego węża;
Wysłuchaj, błogosławiony, próśb, oddal straszny gniew,
Usuwając zmory, los przerażonej duszy.

Hymn Artemidy [36]

Total votes: 4465

Orfeusz

Wysłuchaj mnie, o królowo, wieloimienna córo Zeusa,
Tytanido bakchiczna, o wielkim imieniu, łuczniczko, święta,
Światło wszystkich, bogini niosąca pochodnię, Diktynno, dziecię,
Wspomagająca rodzące, odbierająca porody.
Pomagająca w porodach, rozmiłowana w szale i łowach, rozpędzająca troski,
Szybkonoga, miotająca strzały, zapalona łowczyni, nawiedzająca nocą,
Wysławiana, wyczekiwana, oswobodzicielko, o męskiej postaci,
Orthio, darząca łatwym porodem, bóstwo wychowujące młodzież śmiertelnych,

Hymn Leto [35]

Total votes: 4284

Orfeusz

Leto odziana w ciemne szaty, bogini, która powiłaś bliźnięta, święta,
Kojantis, wielkoduszna, oblegana modłami królowo,
Ciesząca się dziećmi Zeusa, opiekująca się [jego] szlachetnym potomstwem,
Matko Fojbosa i miotającej strzały Artemidy,
Którą [powiłaś] na Ortygii, jego zaś na skalistej Delos,
Wysłuchaj, bogini królowo, mająca miłosierne serce
Przybądź na poświęcone wszystkim bogom misterium, o przynosząca słodki koniec.


Przełożył Jacek Dziubiński

Hymn Kuretów [31]

Total votes: 4357

Orfeusz

Tancerze Kureci, stawiający zbrojne kroki.
Tupiący stopami, wirujący [w tańcu], żyjący w górach, wykrzykujący „ełaj",
Grający na lirze, rytmicznie stąpający, o zwinnych krokach,
Świetnej sławy, wojownicy, obrońcy, opiekunowie,
Towarzysze szalejącej w górach matki, kapłani tajemnych obrzędów;
Przybądźcie, życzliwi na [dźwięk] sławiących [was] stów,
Wyczekiwani pasterze, zawsze radujący serce.


Przełożył Jacek Dziubiński

Hymn Dionizosa [30]

Total votes: 4177

Orfeusz

Wzywam, pełnym głosem wykrzykującego „ełaj", Dionizosa,
Pierworodnego, o podwójnej naturze, trzykroć narodzonego, Bakchicznego władcę,
Gwałtownego, strasznego, tajemniczego, dwunogiego, o dwu postaciach,
Ustrojonego bujnym bluszczem, o obliczu byka, wojowniczego, radosnego, bez zmazy.
Omadiosie, powracającego co trzy lata, dawcę winogron, odzianego w listowie.
Eubuleosie, przemądry, urodzony z świętego małżeństwa,
Zeusa i Persefomy, nieśmiertelne bóstwo;
Wysłuchaj, błogosławiony, głosu, słodki, nieskalany, rozszalej się,

Hymn Gai [26]

Total votes: 4378

Orfeusz

Gajo, bogini, matko błogosławionych i ludzi śmiertelnych,
Wszechżywicielko, dawczyni wszystkiego, przynosząca plony, wszechniszczycielko,
Wzmagająca wzrost, wydająca owoce, obfitująca pięknymi porami roku,
Ostojo nieśmiertelnego kosmosu, różnobarwna dziewico,
Która w bólach połogu rodzisz różnorodne owoce,
Wieczna, otoczona wielką czcią, o głębokim łonie, szczęsna,
Radująca się wonnymi ziołami, bujnie kwitnące bóstwo,
Ciesząca się deszczem, wokół której misterny kosmos tłoczy się
Gwiazdami, wieczną przyrodą i strasznymi powodziami.

Hymn Morza [22]

Total votes: 4430

Orfeusz

Wzywam nimfę Okeanosa, modrooką Tetydę,
Królową w ciemnej szacie, pracowicie piętrzącą fale,
Uderzającą wonnymi powiewami wkoło ziemi.
Targającą morskie brzegi i urwiska wielkimi falami,
Znajdującą spokój na cichych, łagodnych szlakach,
Wysławiana na okrętach, żywiąca się rybami, pani morskich szlaków,
Matka Cyprydy, Matka ciemnych obłoków
I nimf każdego źródła obfitującego strumieniami;
Wysłuchaj mnie, o najczcigodniejsza i przybądź z pomocą,łaskawa,
Błogosławiona, zsyłająca pomyślny wiatr prosto mknącym okrętom

Hymn Zeusa Pana piorunów [20]

Total votes: 4397

Orfeusz

Zeusa Pan piorunów
Wzywam potężnego, świętego, grzmiącego, sławnego,
Powietrznego, ognistego, płomiennego w swym biegu, rozświetlającego powietrze,
Blask rozdzierający chmury huczącym w pędzie głosem,
Budzącego grozę, gpiewnego, niezwyciężonego świętego boga,
Zeusa Pana Piorunów, wszechrodziciela, potężnego króla,
Łaskawego, który przynosi słodki kres życia.


Przełożył Jacek Dziubiński

Strony