Hymn Nimf [51]

Total votes: 4474

Orfeusz

Nimfy, córy wielkodusznego Okeanosa,
Mające domy w głębinach ziemi,
Mieszkające w ukryciu, żywiące Bakchosa, ziemskie, darzące weselem,
Żywiące owoce, Panie łąk, biegające krętymi ścieżkami, święte,
Lubiące groty, radujące się jaskiniami, krążące w mroku,
Źródlane, natchnione, pokryte rosą, zwinnie stąpające,
Zjawiające się, ukryte nimfy leśnych jarów, obsypane kwiatami,
Tańczące wraz z Panem na wzgórzach, wykrzykujące „ełaj",
Spływające ze skał, pełne wdzięku, brzęczące, wędrujące po górach,
Dzikie panny, źródlane i żyjące w lesie,
Ubrane w białe szaty, panny o pięknym, słodkim zapachu.
Pasterki, opiekunki pasterzy, przyjaciółki zwierząt, dające wspaniałe owoce.
Lubujące się w kniejach, powabne, żywiące wielu i powodujące wzrost,
Panny nimfy drzewne, rozmiłowane w zabawie, wędrujące zroszonymi ścieżkami,
[Panny z] Nysy, szalone, śpiewające peany, radujące się wiosną,
Wraz z Bakchosem i Deo przynoszące rozkosz śmiertelnym;
Przybądźcie na święte, sławiące obrzędy, uradujcie serce,
Wylewając zdrowy zdrój w porach pomnażających pożywienie.


Przełożył Jacek Dziubiński


Νυμφών

θυμίαμα αρώματα.

Νύμφαι, θυγατέρες μεγαλήτορος 'Ωκεανοίο,
υγροπόροις γαίης υπό κεύθεσιν οικί' έχουσαι,
κρυψίδρομοι, Βάκχοιο τροφοί, χθόνιαι, πολυγηθείς,
καρποτρόφοι, λειμωνιάδες, σκολιοδρόμοι, αγναί,
αντροχαρείς, σπήλυγξι κεχαρμέναι, ηερόφοιτοι,
πηγαίαι, δρομάδες, δροσοείμονες, ίχνεσι κούφαι,
φαινόμεναι, αφανείς, αυλωνιάδες, πολυανθείς,
σύν Πανί σκιρτώσαι αν' ούρεα, ευάστειραι,
πετρόρυτοι, λιγυραί, βομβήτριαι, ουρεσίφοιτοι,
αγρότεραι κούραι, κρουνίτιδες υλονόμοι τε,
παρθένοι ευώδεις, λευχείμονες, εύπνοοι αύραις,
αιπολικαί, νόμιαι, θηρσίν φίλαι, αγλαόκαρποι,
κρυμοχαρείς, απαλαί, πολυθρέμμονες αυξίτροφοί τε,
κούραι αμαδρυάδες, φιλοπαίγμονες, υγροκέλευθοι,
Νύσιαι, μανικαί, παιωνίδες, ειαροτερπείς,
σύν Βάκχωι Δηοί τε χάριν θνητοίσι φέρουσαι:
έλθετ' επ' ευφήμοις ιεροίς κεχαρηότι θυμώι
νάμα χέουσαι υγεινόν αεξιτρόφοισιν εν ώραις.