Na Heliosa [8]

Total votes: 4069

Orfeusz

Wysłuchaj, o błogosławiony, mający wszechwidzące, wieczne oczy.
Lśniący złotem Tytanie, Hyperionie, światło niebiańskie,
Niezrodzony, nieustający, widoku zachwycający dla żywych stworzeń,
[zwiastujący] pomyślność stwórco jutrzenki, złowróżbny [znaku] dla nocy,
Mający władzę nad porami roku, stopami [tych] czterech nóg tańczący dookoła,
Szybkonogi, dawco korzeni, płomienny, radośnie spoglądający, woźnico,
Jadący na rydwanie po ogromnym kolistym torze,
Wspaniały przewodniku pobożnych, gwałtowny [wobec] świętokradców,
O złotoliry, nadający kosmosowi harmonijny bieg.
Zwiastujący prawe dzieła, pełnio władająca porami roku,
Władco Kosmosu, muzyku, płomienny w swym biegu,obracający się w koło,
Przynoszący światło, wielokształtny, życiodajny, urodzajny Pajanie,
Wiecznie młody, nieskalany, ojcze czasu, nieśmiertelny Zeusie.
Użyczający pięknej pogody, świecący dla wszystkich, wzroku obiegający dookoła kosmos,
Gasnący i zapalający się nad pięknymi, błyszczącymi zbożami,
Wykazujący sprawiedliwość, lubiący wodę, władco kosmosu,
Stróżu prawdy, wiecznie najwyższy, obrońco wszystkich,
Oko sprawiedliwości, światło życia; o, powożący rydwanem,
Popędzający czworokonny zaprzęg trzaskającym batem;
Wysłuchaj próśb, objaw wtajemniczonym słodkie życie.


Przełożył Jacek Dziubiński


Εις ''Ηλιον

θυμίαμα λιβανομάνναν.

Κλύθι μάκαρ, πανδερκές έχων αιώνιον όμμα,
Τιτάν χρυσαυγής, `Υπερίων, ουράνιον φώς,
αυτοφυής, ακάμα<ς>, ζώιων ηδεία πρόσοψι,
δεξιέ μέν γενέτωρ ηούς, ευώνυμε νυκτός,
κράσιν έχων ωρών, τετραβάμοσι ποσσί χορεύων,
εύδρομε, ροιζήτωρ, πυρόεις, φαιδρωπέ, διφρευτά,
ρόμβου απειρεσίου δινεύμασιν οίμον ελαύνων,
ευσεβέσιν καθοδηγέ καλών, ζαμενής ασεβούσι,
χρυσολύρη, κόσμου τόν εναρμόνιον δρόμον έλκων,
έργων σημάντωρ αγαθών, ωροτρόφε κούρε,
κοσμοκράτωρ, συρικτά, πυρίδρομε, κυκλοέλικτε,
φωσφόρε, αιολόδικτε, φερέσβιε, κάρπιμε Παιάν,
αιθαλής, αμίαντε, χρόνου πάτερ, αθάνατε Ζεύ,
εύδιε, πασιφαής, κόσμου τό περίδρομον όμμα,
σβεννύμενε λάμπων τε καλαίς ακτίσι φαειναίς,
δείκτα δικαιοσύνης, φιλονάματε, δέσποτα κόσμου,
πιστοφύλαξ, αιεί πανυπέρτατε, πάσιν αρωγέ,
όμμα δικαιοσύνης, ζωής φώς: ώ ελάσιππε,
μάστιγι λιγυρήι τετράορον άρμα διώκων:
κλύθι λόγων, ηδύν δέ βίον μύστηισι πρόφαινε.