Hymn Korybanta [39]

Total votes: 4281

Orfeusz

Wzywam najpotężniejszego króla wiecznej ziemi,
Szczęsnego Korybanta, wojowniczego, przerażającego,
Nocnego Kuretę, powstrzymującego straszne zmory,
Obrońcę przed zjawami, błąkającego się samotnie Korybanta,
Wielokształtnego władcę, boga o podwójnej naturze, zmiennego,
Morderczego, zranionego przez dwóch braci,
Który przybrałeś cechy świętego ciała Deo,
Przybierający postać dzikiego zwierza, mrocznego wodnego węża;
Wysłuchaj, błogosławiony, próśb, oddal straszny gniew,
Usuwając zmory, los przerażonej duszy.


Przełożył Jacek Dziubiński

Κορύβαντος

θυμίαμα λίβανον.

Κικλήσκω χθονός αενάου βασιλήα μέγιστον,
Κύρβαντ' ολβιόμοιρον, 'Αρήιον, απροσόρατον,
νυκτερινόν Κουρήτα, φόβων αποπαύστορα δεινών,
φαντασιών επαρωγόν, ερημοπλάνον Κορύβαντα,
αιολόμορφον άνακτα, θεόν διφυή, πολύμορφον,
φοίνιον, αιμαχθέντα κασιγνήτων υπό δισσών,
Δηούς ός γνώμαισιν ενήλλαξας δέμας αγνόν,
θηρότυπον θέμενος μορφήν δνοφεροίο δράκοντος:
κλύθι, μάκαρ, φωνών, χαλεπήν δ' αποπέμπεο μήνιν, παύων φαντασίας, ψυχής εκπλήκτου ανάγκας.