Modlitwa Lacedemończyków

Total votes: 3999

~~

Zeusie, władco, udzielaj nam dobra,
bez względu na to, czy my o nie prosimy, czy nie.
Chroń nas od złego, nawet gdy o nie prosimy.


za: Pseudo_Platon, Alkibiades II, 142E-143A