Pantheion

Napiętnowanie cesarza Juliana

Total votes: 2651

Grzegorz z Nazjanzu

Inni dowiedzieli się o tym wszystkim wtedy, kiedy doświadczyli na sobie władzy połączonej z tyranią. Ja widziałem to poniekąd już od dawna, a mianowicie odkąd zacząłem się z tym człowiekiem spotykać w Atenach. Przybył bowiem również i tam, wyprosiwszy to sobie u cesarza zaraz po wypadkach, jakie się rozegrały w związku z jego bratem.

Mispogon, albo Nieprzyjaciel Brody

Total votes: 2441

Rutilius

I

Poeta Anakreon napisał wiele zachwycających pieśni, które sławiły
luksusowe życie, jakim obdarzyła go Tyche. Ale Alceusowi i
Archilochowi z Paros bóg nie zezwolił na poświęcenie życia zabawie i
przyjemności. Aby zaś skłonić ich do znoszenia trudów, raz jednych, raz
drugich, zmniejszono ciężar nałożony na nich przez Niebiosa i przeklęci
zostali ci, którzy ich zwodzili. Lecz, jako, że prawo zakazuje mi oskarżać
imiennie tych, którym wszelako nie uczyniłem żadnego zła, [to jednak]

O Julianie

Total votes: 2360

Edward Gibbon

Na ogół władcy, gdyby się ich rozebrało z purpury i nagich
rzuciło w świat, pogrążyliby się natychmiast w najniższy
stan społeczny bez nadziei wyjścia kiedykolwiek z cienia.
Ale w wypadku Juliana zasługi osobiste były w pewnej mierze
niezależne od stanowiska. Bez względu na drogę, jaką obrałby on sobie
w życiu, na pewno dzięki sile swojej nieustraszonej odwagi, żywego
dowcipu i wytężonej pilności osiągnąłby najwyższe zaszczyty
wybranego zawodu albo już co najmniej by zasługiwał na nie; mógłby

Etyka absolutna a polityka

Total votes: 2391

Max Weber

Jak jednak przedstawia się rzeczywisty stosunek pomiędzy etyką a polityką? Czy nie mają one, jak to się czasami mówi, ze sobą absolutnie nic wspólnego? Czy też, wręcz przeciwnie, prawdą jest, że „ta sama" etyka obowiązuje tak w politycznym, jak i w każdym innym działaniu. Niekiedy uważano, że oba te twierdzenia wykluczają się wzajem: słuszne jest albo jedno, albo drugie.

Bóg-Kowal

Total votes: 2764

Oribasios

Hefajstos był synem Zeusa i Hery, choć niektórzy powątpiewają w tym przypadku w ojcostwo Kronidy. Bynajmniej nie suponując jakiejś pozamałżeńskiej przygodę małżonki króla Bogów, przeciwnie, ich zdaniem Hera miała wydać na świat Hefajstosa sama z siebie. Po porodzie odrzuciła jednak dziecko, ponoć z powodu kalectwa bądź brzydoty.

Demeter

Total votes: 2593

Oribasios

Teologia

Przydomki Demeter
Charakterystyka Demeter

Bogini rolnictwa, ziarna i chleba, owoców i warzyw oraz popularnego napoju z ziaren jęczmienia. Poza tym, że patronuje najbardziej podstawowemu pożywieniu, dała ludziom również pierwsze prawa i uporządkowała ludzkie życie.

Jako Demeter Eleusyjska, wprowadziła najważniejsze dla starożytnych misteria pozwalające doświadczyć przedsmaku życia przyszłego i obiecywały uczestnikom błogosławieństwa po śmierci, jest więc Panią misteriów i życia pośmiertnego.

Strony