Hymn Zeusa [15]

Total votes: 4109

Orfeusz

Zeusie wielce czcigodny, Zeusie nieśmiertelny, składamy tobie
To oto, wyzwalające nas, świadectwo oraz modlitwę.
O królu, dzięki twej głowie objawia się ta oto boska,
Ziemia bogini, matka gór i grzmiących wulkanów
I wszystkiego, i morza, w którego głębinach niknie niebo;
Zeusie synu Kronosa, dzierżący berło, zstępujący wśród grzmotów, potężny duchem,
Wszechrodzicielu, wszystkich rzeczy początku i kresie wszystkiego,
Ziemiotrząsco, pomnożycielu, oczyszczający, wstrząsający wszystkim,
Panie piorunów, grzmiący, gromowładny, Zeusie żywicielu;
Wysłuchaj mnie, wielokształtny, obdarz nienagannym zdrowiem
I boskim pokojem oraz wspaniałą sławą bogactwa


Przełożył Jacek Dziubiński


Διός

θυμίαμα στύρακα.

Ζεύ πολυτίμητε, Ζεύ άφθιτε, τήνδε τοι ημείς
μαρτυρίαν τιθέμεσθα λυτήριον ηδέ πρόσευξιν.
ώ βασιλεύ, διά σήν κεφαλήν εφάνη τάδε θεία,
γαία θεά μήτηρ ορέων θ' υψηχέες όχθοι
καί πόντος καί πάνθ', οπόσ' ουρανός εντός έταξε:
Ζεύ Κρόνιε, σκηπτούχε, καταιβάτα, ομβριμόθυμε,
παντογένεθλ', αρχή πάντων πάντων τε τελευτή,
σεισίχθων, αυξητά, καθάρσιε, παντοτινάκτα,
αστραπαίε, βρονταίε, κεραύνιε, φυτάλιε Ζεύ:
κλύθί μου, αιολόμορφε, δίδου δ' υγίειαν αμεμφή
ειρήνην τε θεάν καί πλούτου δόξαν άμεμπτον.