Mądrość: wszystko jest jednym

Total votes: 3992

Heraklit

[39] Spośród tych, których wywody słuchałem, nikt nie dochodzi do tego, aby zrozumieć, że mądrość od wszystkiego jest odrębna. Ἡρακλείτου. ὁκόσων λόγους ἤκουσα,οὐδεὶς ἀφικνεῖται ἐς τοῦτο, ὥστε γινώσκειν ὅτι σοφόν ἐστι πάντων κεχωρισμένον. B108DK
[40] Badałem samego siebie. ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν. B101DK
[41] Mądre jest to, że ci, którzy nie mnie, lecz logosu wysłuchawszy przyznają, że wszystko jest jednem, Ťοὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα εἶναίť B50DK
[42] Mądre jest bowiem jedno: poznać myśl (gnome), która pokierowała wszystkim poprzez wszystko. εἶναι γὰρ ἓν τὸ σοφόν, ἐπίστασθαι γνώμην, ὁτέη ἐκυϐέρνησε πάντα διὰ πάντων. B41DK
[43] Jedno, to co mądre, zwać się tylko pragnie i nie pragnie imieniem Zeusa. ἓν τὸ σοφὸν μοῦνον λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνομα. B32DK
[44] Bóg to dzień — noc, zima — lato, wojna — pokój, sytość — głód. Przeciwieństwa wszelkie, bo taki jest rozum. Przemieniają się, jak ogień, gdy wymieszany w zapachach zwie się według woni każdego. ὁ θεὸς ἡμέρη εὐφρόνη, χειμὼν θέρος, πόλεμος εἰρήνη, κόρος λιμός (τἀναντία ἅπαντα· οὗτος ὁ νοῦς), ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ (πῦρ), ὁπόταν συμμιγῇ θυώμασιν ὀνομάζεται καθ΄ ἡδονὴν ἑκάστου. B67DK